#100dečiLatvijai

Annele Slišāne

Ilustrācija grāmatai #100dečiLatvijai

Grāmata Braila rakstā (2 sējumi)

“#100dečiLatvijai” ir Anneles Slišānes realizētais tekstilmākslas projekts. Aušana ir domāšanas veids, pasaules kārtības izpratne. Dečos ieausti sapņi, bērnība, visums, brīnumi, ceļojumi laikā un īstenībā. Simtgadīgās stellēs veikti eksperimenti ar dažādiem materiāliem, dodoties jaunos tekstila meklējumos, izrādot cieņu dabai un kultūrvēsturiskajam mantojumam. Austi deči no puķēm, no neapstrādātiem augu stiebriem, no dažādām augu, dzīvnieku un mākslīgajām tekstilšķiedrām. Katram dečam savs stāsts un sava vērtība.


Līdzīgie raksti:

Mūzaīka
Sākums mūs atrod pats
Dienasgrāmata
Profesora Danilāna zelta likumi
Rēgs uz divriteņa