Kopēšana, skenēšana, drukāšana

Vienā apmeklējuma reizē bez maksas var nokopēt vai izdrukāt parastajā iespiedrakstā dokumentu vai mācību materiālu apjomā, kas nepārsniedz 5 A4 formāta lapas. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams iegūt kopijas vai izdrukas palielinātā vai samazinātā versijā.

Lasītājs bez maksas var patstāvīgi izdrukāt tekstu Braila rakstā. Ja Lasītājs pasūta izdrukas bibliotekāram, tad vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē pasūtītā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt 10 (A4) Braila rakstā aprakstītas lapas. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 1 (viena) nedēļa.