Saimniecības daļa

Saimniecības daļa:

  • pārvalda bibliotēkas pamatdarbībai piešķirtos resursus, kā arī bibliotēkas valdījumā esošo īpašumu un mantu
  • organizē pamatdarbības materiālu un pakalpojumu iepirkumus, veic un organizē preču un pakalpojumu iegādes
  • organizē loģistikas sistēmu un nodrošina struktūrvienības ar autotransporta pakalpojumiem