Rekvizīti

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Reģ.nr. 90000057460

Strazdumuižas iela 80, Rīga, LV-1024

Banka: Valsts kase

SWIFT kods: TRELLV22

Ziedojumu konts: LV51TREL7220552002000

Pamatbudžeta konts: LV74TREL2220552003000