Par Braila rakstu latviešu valodā

Latviešu valodā lielā burta pazīšanas zīme literārajos pierakstos tiek lietota no 2020. gada. Latviešu valodā Braila pierakstā aiz komata netiek izlaista atstarpe, taču aiz punkta tā tiek izlaista vienmēr (izņemot, ja aiz tā seko kāda cita pieturzīme).

Vairāk informāciju par tekstu reprodukcijas īpatnībām Braila rakstā lasiet metodiskajās vadlīnijās “Iespieddarbu latviešu valodā reprodukcija Braila rakstā”.

.