Vakances

Latvijas Neredzīgo bibliotēka Rīgā aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un pārraudzīt nodaļas darbu.
 2. Koordinēt nodaļas darbinieku darbu, nodrošinot nepārtrauktu lietotāju bibliotekārās apkalpošanas procesu.
 3. Nodrošināt lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu:
 4. Veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bibliotēkā un ar bibliotēkas transportu;
 5. Nodrošināt lasītāju apkalpošanu ārējās apkalpošanas punktos;
 6. Sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu, elektroniskās datu bāzes u.c. elektroniskos resursus;
 7. Strādāt ar lasītāju apkalpošanas elektronisko programmu;
 8. Sniegt priekšā lasīšanas pakalpojumus.
 9. Organizēt darbu ar Lasītāju apkalpošanas nodaļas krājumu:
 10. Veikt krājuma uzskaiti, uzturēt krājumu kārtībā;
 11. Veikt iespieddarbu un audiovizuālo dokumentu atlasi un izslēgšanu no krājuma;
 12. Nodrošināt krājuma vizuālo noformējumu;
 13. Piedalīties bibliotēkas krājuma inventarizācijā.
 14. Organizēt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem;
 15. Organizēt audiožurnālu sagatavošanu un ielasīšanu.
 16. Sagatavot nodaļas darba atskaites.
 17. Celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos.
 18. Piedalīties bibliotēkas pasākumu organizēšanā.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • pieredze bibliotekārajā darbā vismaz 3 gadi;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu;
 • Atalgojumu bruto no 970 EUR

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-nodaļas vadītājs”.

Papildu informācija pa tālr.67531748.