Vakances


Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un pārraudzīt nodaļas darbu.
 2. Koordinēt nodaļas darbinieku darbu, nodrošinot nepārtrauktu lietotāju bibliotekārās apkalpošanas procesu.
 3. Nodrošināt lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu:
 4. Veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bibliotēkā un ar bibliotēkas transportu;
 5. Nodrošināt sadarbību ar publiskajām bibliotēkām visā Latvijā;
 6. Nodrošināt lasītāju apkalpošanu ārējās apkalpošanas punktos;
 7. Sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu, elektroniskās datu bāzes u.c. elektroniskos resursus;
 8. Strādāt ar lasītāju apkalpošanas elektronisko programmu;
 9. Sniegt priekšā lasīšanas pakalpojumus.
 10. Organizēt darbu ar Lasītāju apkalpošanas nodaļas krājumu:
 11. Veikt krājuma uzskaiti, uzturēt krājumu kārtībā;
 12. Veikt iespieddarbu un audiovizuālo dokumentu atlasi un izslēgšanu no krājuma;
 13. Nodrošināt krājuma vizuālo noformējumu;
 14. Piedalīties bibliotēkas krājuma inventarizācijā.
 15. Organizēt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem;
 16. Organizēt audiožurnālu sagatavošanu un ielasīšanu.
 17. Sagatavot nodaļas darba atskaites.
 18. Celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • pieredze bibliotekārajā darbā vismaz 2 gadi;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu;
 • Atalgojumu bruto – no 1080-1150 EUR

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-nodaļas vadītājs” vai iesniegt personīgi Strazdumuižas ielā 80, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 3.stāvā 325. kabinetā līdz 2022.gada 16. maijam.

Papildu informācija pa tālr.67531748.


Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Vecāko bibliotekāru Lasītāju apkalpošanas nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

 1. Veikt bibliotēkas lietotāju bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu, izmantojot Lasītāju apkalpošanas elektronisko programmu.
 2. Sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu un elektroniskos resursus. Sniegt priekšā lasīšanas pakalpojumus.
 3. Organizēt un vadīt literatūras popularizēšanas pasākumus bibliotēkā. Rīkot izstādes lasītavā. Sniegt informāciju par bibliotēkas pasākumiem mājaslapas administratoram.
 4. Sagatavot informāciju no periodikas audiožurnālam “Doma” un piedalīties tā ielasīšanā.
 5. Piesaistīt jaunus bibliotēkas lietotājus un strādāt ar lasītājiem – parādniekiem.
 6. Konsultēt datorlietotājus par standarta lietojumprogrammu, interneta un teksta palielināšanas iekārtu izmantošanu.
 7. Piedalīties lasītavas krājuma organizēšanā, uzturēšanā, veikt krājuma noformēšanu, piedalīties bibliotēkas krājuma inventarizācijās.
 8. Organizēt savu darbu, atbildēt par paveiktā kvalitāti.
 9. Piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumos.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • pieredze bibliotekārajā darbā;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu;
 • Atalgojumu bruto  920 – 1050 EUR

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-vecākais bibliotekārs LAN” vai iesniegt personīgi Strazdumuižas ielā 80, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 3.stāvā kabinetā Nr.325 līdz 2022.gada 16. maijam.

Papildu informācija pa tālr.67531748.


Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Vecāko bibliotekāru Komplektēšanas un apstrādes nodaļā

Galvenie amata pienākumi:

 1. Klasificēt, sistematizēt un apstrādāt krājuma jaunieguvumus.
 2. Sagatavot informāciju Braila rakstā audiogrāmatu un audiožurnālu noformēšanai.
 3. Sagatavot informatīvo izdevumu “Gaisma” par jaunākajiem izdevumiem LNerB krājumā. 
 4. Piedalīties Komplektēšanas un apstrādes nodaļas dokumentu izstrādē un krājuma inventarizācijās.
 5. Patstāvīgi organizēt savu darbu, atbildēt par paveiktā kvalitāti.
 6. Piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumos.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • pieredze bibliotekārajā darbā;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu;
 • Atalgojumu bruto  920 – 1050 EUR

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-vecākais bibliotekārs” vai iesniegt personīgi Strazdumuižas ielā 80, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 3.stāvā kabinetā Nr.325 līdz 2022.gada 16. maijam.

Papildu informācija pa tālr.67531748.


Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Jelgavas filiālbibliotēkas vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

 1. Organizēt, pārraudzīt un vadīt filiālbibliotēkas darbu. Veikt darba uzskaiti, atskaiti un plānošanu. Sagatavot darba un pasākumu plānus.
 2. Nodrošināt apkalpojamā reģiona iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu, izmantojot BIS Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programmu;
 3. Veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bibliotēkā, pa pastu un mājās;
 4. Veidot sadarbību ar sociālās aprūpes centriem, pansionātiem un nevalstisko sektoru;
 5. Veikt lasītāju apkalpošanu ārējos apkalpošanas punktos;
 6. Veidot sadarbību starpbibliotēku abonementa (SBA) jomā ar publiskajām bibliotēkām republikā;
 7. Sniegt informāciju un uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu un elektroniskos resursus;
 8. Sniegt priekšā lasīšanas pakalpojumus;
 9. Piesaistīt jaunus bibliotēkas lietotājus, pētīt lietotāju sastāvu un intereses;
 10. Organizēt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus lasītājiem, nodrošināt to publicitāti;
 11. Sniegt konsultācijas datorlietotājiem par standarta lietojumprogrammu un interneta izmantošanu; par teksta palielināšanas iekārtu izmantošanu;
 12. Uzturēt kārtībā bibliotēkas krājumu, veikt krājuma uzskaiti;
 13. Veikt iespieddarbu atlasi un izslēgšanu no bibliotēkas krājuma; piedalīties bibliotēkas krājuma inventarizācijā;
 14. Nodrošināt krājuma vizuālo noformējumu;
 15. Piedalīties projektu īstenošanā bibliotēkā.
 16. Celt savu profesionālo zināšanu līmeni kursos un semināros.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • pieredze bibliotekārajā darbā;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • Pilnas slodzes darbu;
 • Atalgojumu bruto  940-1100 EUR

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-filiālbibliotēkas vadītājs” vai iesniegt personīgi Strazdumuižas ielā 80, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 3.stāvā 325. kabinetā līdz 2022.gada 16. maijam.

Papildu informācija pa tālr.67531748.