Pielāgotie/specializētie pakalpojumi

Bibliotēkā pieejami datori ar balss sintēzes programmu “Jaws” un Braila raksta rindu, kas palīdz datora ekrānā redzamo tekstu nolasīt ar pirkstiem Braila rakstā.

Apmeklētājiem iespējams patstāvīgi izmantot Braila raksta printeri. Lietojot šo printeri, lasītājam ir jāizmanto tikai bibliotēkas papīrs jeb, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku, papīru Navigator 160 g.

Informācijas izdrukāšana pielāgotā formātā sniedz iespēju lasītājiem saņemšanu nepieciešamos tekstus: palielinātā drukā vai Braila rakstā. Ja lasītājs pasūta izdrukas Braila rakstā bibliotekāram, tad vienā bibliotēkas apmeklējuma reizē pasūtītā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt 10 (A4) Braila rakstā aprakstītas lapas. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 1 (viena) nedēļa.

Iespējams izmantot slēgtās sistēmas televīzijas lupu, kas vairākkārtīgi palielina tekstu.