Galvojums

Nepilngadīgu lasītāju vai skolēnu ar lasīšanas traucējumiem bibliotēkā reģistrē, pamatojoties uz viena no vecākiem, pedagoga vai cita likumiska pārstāvja (personas, kas realizē aizgādību) rakstveidā iesniegtu galvojumu.

dokuments PDF formātā Galvojums

dokuments PDF formātā Galvojums bērniem ar lasīšanas traucējumiem