Galvojums

Nepilngadīgu lasītāju bibliotēkā reģistrē, pamatojoties uz viena no vecākiem, pedagoga vai cita likumiska pārstāvja (personas, kas realizē aizgādību) rakstveidā iesniegtu galvojumu.

dokuments PDF formātā Galvojums