Priekšā lasīšana

Lai nodrošinātu pieeju jaunākajai informācijai, bibliotēka piedāvā priekšā lasīšanu. Kārtību, kādā tiek sniegts priekšā lasīšanas pakalpojums, nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi.

  • Iepriekš vienojoties ar bibliotēkas darbinieku par konkrētu datumu un laiku, lasītājam ir tiesības saņemt priekšā lasīšanas pakalpojumus līdz 1 (vienai) stundai dienā. Pēc lasītāja lūguma šo laiku var pagarināt.
  • Lasītājiem ir iespēja apvienoties interešu grupā un izmantot bibliotēkas priekšā lasīšanas pakalpojumu.
  • Lasītājam tiek nodrošināti priekšā lasīšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumā esošajiem izdevumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā, no lasītāju grāmatām un citiem materiāliem.
  • Teksta ierakstīšanai lasīšanas laikā lasītājam atļauts izmantot audio aparatūru.
  • Pēc lasītāja lūguma bibliotēkas darbinieks var ielasīt lasītājam nepieciešamo tekstu audioformātā lasītājam piederošā datu nesējā.