Priekšā lasīšana

Lai nodrošinātu pieeju jaunākajai informācijai, bibliotēka piedāvā priekšā lasīšanu. Kārtību, kādā tiek sniegts priekšā lasīšanas pakalpojums, nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi.

  • Iepriekš vienojoties ar bibliotēkas darbinieku par konkrētu datumu un laiku, lasītājam ir tiesības saņemt priekšā lasīšanas pakalpojumus līdz 1 (vienai) stundai dienā. Pēc lasītāja lūguma šo laiku var pagarināt.
  • Pakalpojums pieejams ne tikai neredzīgām un vājredzīgām personām, bet arī personām ar citādām lasīšanas grūtībām, piemēram, disleksiju (skolēniem mācību literatūras un mācību materiālu priekšā lasījumi u.c.), kā arī personām, kuras fizisku traucējumu dēļ nespēj pašas lasīt.
  • Lasītājiem ir iespēja apvienoties interešu grupā un izmantot bibliotēkas priekšā lasīšanas pakalpojumu.
  • Lasītājam tiek nodrošināti priekšā lasīšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumā esošajiem izdevumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā, no lasītāju grāmatām un citiem materiāliem.
  • Teksta ierakstīšanai lasīšanas laikā lasītājam atļauts izmantot audio aparatūru.
  • Pēc lasītāja lūguma bibliotēkas darbinieks var ielasīt lasītājam nepieciešamo tekstu audioformātā lasītājam piederošā datu nesējā.