Jautā bibliotekāram

Aktualizēts: 2023-07-03 11:46

Biežāk uzdotie jautājumi:

Vēlos atbalstīt bibliotēku! Kā es to varu izdarīt?

  • Bibliotēku var atbalstīt finansiāli, veicot pārskaitījumu uz bibliotēkas Ziedojumu kontu:

Latvijas Neredzīgo bibliotēka
Reģ.nr. 90000057460
Banka: Valsts kase
Konts: LV51TREL7220552002000
Jānorāda ziedojuma mērķis.

  • Materiāli, ziedojot materiālus, piem., papīru, spirāles, kancelejas vai saimniecības preces, jaunas grāmatas utt.
  • Ar savu darbu: piesakoties uz brīvprātīgo darbu vai piedāvājot bezmaksas pakalpojumus, piem., reklāmai, materiālu izdrukai utt.

Kāds ir bibliotēkas darba laiks?

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darba laiks.

Vai ir pusdienas pārtraukums?

Strādājam bez pārtraukuma.

Vai audiogrāmatas izsniedz visiem lietotājiem?

Nē! Audiogrāmatas izsniedz:

  • neredzīgām personām,
  • personām ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nav iespējams lasīt rakstu darbus parastajā drukā kā to var personas bez šādiem traucējumiem (piemēram, seniori),
  • personām ar uztveres traucējumiem vai ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ nav iespējams lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (piemēram, ar disleksiju vai autismu),
  • personām, kuras fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

Vai drīkst aicināt kļūt par lasītājiem savus ģimenes locekļus, kuri ir redzīgi?

Jā! Bibliotēkā ir plašs grāmatu krājums parastajā iespiedrakstā, savukārt lasītavā ir pieejams laikrakstu un žurnālu krājums.

Ko darīt, ja bojāts kompaktdisks ar grāmatas ierakstu?

Jāziņo bibliotekāram, kurš bojāto kompaktdisku nodos tehniķim – restauratoram.

Bet, ja lasītājs pats sabojā?

Katra nozaudētā vai sabojātā audiomateriāla vienība jāaizvieto attiecīgi ar jaunu kompaktdisku.

Vai par pasta pakalpojumiem jāmaksā?

Nav jāmaksā. Pasta sūtījumi neredzīgajiem ir bez maksas

Vai par audiogrāmatu un grāmatu Braila rakstā piegādi uz mājām ar bibliotēkas transportu jāmaksā?

Nav jāmaksā. Visi bibliotekārie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

Kas jādara, lai ieskaņotās grāmatas piegādātu dzīves vietā ar bibliotēkas transportu?

Jāziņo bibliotekāram abonementā un jāpaskaidro motivācija (tālu no bibliotēkas, kustību traucējumi u.c. iemesli)

Ko dara tifloloģijas nodaļa? Kas ir tifloloģija?

Tifloloģija – no grieķu valodas typhlos – neredzīgs. Tifloloģijas nodaļā ir uzkrāti vēsturiski materiāli par neredzīgo dzīvi, viņu izglītošanu, darbību, sasniegumiem, tiflopedagoģiju, tiflotehniku, sociālajām problēmām, u.c. tēmām. Pastāvīgie šīs nodaļas apmeklētāji ir studenti, bakalauri, maģistranti no augstskolām, kurās ir sociālo zinību, pedagoģijas un psiholoģijas studiju programmas un citi interesenti.

Vai bibliotēkā ir grāmatas, kas  iespiestas palielinātiem burtiem?

Jā, bibliotēkas krājumā ir arī grāmatas palielinātā drukā.

Vai lietotājam ar redzes problēmām ir pieejams internets?

Jā. Pēc pieprasījuma lietotājam tiek nodrošināta palīdzība informācijas meklēšanā un izdrukāšanā.

Vai iespējams vienoties par priekšā lasīšanas nodrošinājumu?

Iepriekš vienojoties ar Bibliotēkas darbinieku, var saņemt priekšā lasīšanas pakalpojumus līdz 1 stundai dienā, pēc nepieciešamības šo laiku var pagarināt.

Kādi tehniskie palīglīdzekļi pieejami lasītavā?

Visā bibliotēkā iespiesto tekstu iespējams patstāvīgi lasīt ar 60 reižu palielinājumu, izmantojot slēgtās sistēmas televīzijas lupu, kā arī ir iespējams strādāt ar datoru, kuram pieslēgta Braila teksta rinda un Braila printeris. Visi datori aprīkoti ar skaņas sintēzes programmu JAWS.

Vai bibliotēkas piedāvājumā ir mūzikas ieraksti?

Mūzikas ierakstus CD var saņemt bibliotēkas Lasītavā. Izsniedzam arī notis neredzīgo rakstā, kā arī grāmatas par mūziku un dažādiem izpildītājiem.

Kāds sods ir paredzēts par grāmatas vai preses izdevuma nozaudēšanu vai sabojāšanu?

Lasītājam no Bibliotēkas krājuma saņemtie un nozaudētie vai sabojātie Dokumenti jāatvieto ar tādiem pašiem vai citiem, kurus Bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī jāatlīdzina to vērtība atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos norādītajām cenām, nozaudētā audiomateriāla vienība jāaizvieto attiecīgi ar vienu jaunu kompaktdisku.

Vai bibliotēkas telpās drīkst ienākt ar mājdzīvniekiem?

Bibliotēkā drīkst ienākt ar suni-pavadoni, suni-terapeitu un suni-asistentu.

Kāda audiotehnika nepieciešama, lai varētu klausīties audiogrāmatu ierakstus?

Lai varētu klausīties audiogrāmatas nepieciešama ierīce, kas  atskaņo MP3 formātu. Audiogrāmatas pieejamas kompaktdiskos vai datu nesējos (zibatmiņās), kā arī tās iespējams lejupielādēt attālināti no sistēmas BALSS. Lasītāja pienākums ir pašam iegādāties datu nesēju un atskaņošanas ierīci (datoru vai citu ierīci), kas to spēj atskaņot.

Vai bibliotēkā ir iespējams pasūtīt izdrukas Braila rakstā un cik tas maksā?

Izdrukas Braila rakstā var pasūtīt bibliotēkas lasītavā Rīgā (ierobežojums – apjoms nedrīkst pārsniegt 15 A4 lapas Braila rakstā).

Ir iespējams izdrukāt arī pašiem, izmantojot Braila raksta printeri bibliotēkas lasītavā un filiālbibliotēkās (apjomam ierobežojumu nav).

Mūsu bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem visi pakalpojumi ir bezmaksas.

Vai bibliotēka pieņem pasūtījumus brošūru izdrukai Braila rakstā no juridiskām personām?

Nē. Bibliotēka nepiedāvā šāda veida pakalpojumus, taču tā var sniegt konsultācijas šajā jautājumā.

    saite uz ārēju resursu E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana.