Metodikas nodaļa

Par Metodikas nodaļu

Metodikas nodaļa (MN) izveidota 1977. gadā. Tās pārziņā metodiskā darba plānošana un vadība. MN apkopo bibliotēkas nodaļu un filiālbibliotēku atskaites, analizē tās, sniedz konsultācijas, kontrolē darbu, sniedz metodisko palīdzību, organizē darbinieku piedalīšanos profesionālās pilnveides pasākumos, piedalās bibliotēkas stratēģijas un projektu izstrādē.

MN pārziņā ir bibliotēkas tīmekļvietne un sociālo tīklu konti.