Krājums

Bibliotēkas krājumu veido izdevumi parastajā iespieddrukā un pielāgotā formātā: audioformātā, palielinātā drukā un Braila rakstā. Audiogrāmatas pieejamas MP3 formātā kompaktdiskos un zibatmiņās.

 Pielāgoto literatūru var saņemt:

 • neredzīga persona;
 • persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā;
 • persona ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (cilvēki ar disleksiju u.c.);
 • persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

Bibliotēkā regulāri tiek iepirktas jaunākās grāmatas, periodiskie izdevumi, mūzikas ieraksti un filmas.

Bibliotēka ieskaņo un iepērk audiogrāmatas, reproducē grāmatas Braila rakstā un palielinātā drukā, tā nodrošinot pieeju informācijai personām, kas nevar lasīt parasto iespiedrakstu.

Informāciju par bibliotēkas grāmatu jaunumiem iespējams uzzināt bibliotēkas mājaslapā, sociālajos tīklos un bibliotēkas sagatavotajā informatīvajā izdevumā “Gaisma”.

Bibliotēkā pieejami arī periodiskie izdevumi: abonētie žurnāli, bibliotēkas izdevumi – “Bazūne” un “Gaisma“, kā arī bibliotēkā ieskaņotie audiožurnāli “Doma” un “Калейдоскоп”.

Bibliotēkā Rīgā 2024. gadā pieejami šādi abonētie izdevumi:

 • Annas Psiholoģija
 • Astes
 • Geo
 • Ieva
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Junioriem Mini
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ir
 • Leģendas
 • Mājas Viesis
 • Patiesā Dzīve
 • Praktiskie Rokdarbi
 • Sestdiena
 • Sporta Avīze

Bibliotēkas lasītavā pieejama arī DVD filmu kolekcija dažādām gaumēm (dokumentālās, mākslas filmas un animācijas filmas).

Lasītavā atrodas arī plašs mūzikas CD klāsts – latviešu un ārzemju mūzikas izlase, klasiskā un instrumentālā mūzika, kora mūzika, kā arī mūzika bērniem.

Bibliotēkā pieejamas arī dažādas galda spēles un klausāmpasakas bērniem un pusaudžiem, kā arī taktilās spēles cilvēkiem ar redzes problēmām.

Tifloloģijas/novadpētniecības krājums – izdevumi par neredzīgo cilvēku dzīvi Latvijā un ārzemēs, neredzīgo autoru daiļdarbi, literatūra par tiflopedagoģiju, tiflotehniku, sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumiem. Krājumā pieejami dokumenti un izdevumi par Latvijas Neredzīgo bibliotēku, Strazdumuižas ciemata un Juglas apkārtnes kultūrvēstures objektu vēsturi un ievērojamu cilvēku dzīvi.