Pielāgotā mācību literatūra

Latvijas Neredzīgo bibliotēka piedāvā pielāgoto mācību literatūru. Tā paredzēta bērniem ar lasīšanas grūtībām, t.sk. bērniem ar disleksiju.

Lai saņemtu pielāgoto mācību literatūru, bērnam jābūt reģistrētam Latvijas Neredzīgo bibliotēkā. Lai reģistrētos bibliotēkā, vienam no vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim jāaizpilda galvojums,  tas jāizdrukā, jāparaksta un jānogādā Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā vai kādā no tās filiālēm, ierodoties personiski vai nosūtot pa pastu, vai veidlapa jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-pastu info@neredzigobiblioteka.lv.

Ja vēlas saņemt pielāgoto mācību literatūru elektroniski, aizpildot veidlapu obligāti jānorāda e-pasts. Trīs darba dienu laikā pēc veidlapas saņemšanas uz norādīto  e-pastu tiks nosūtīti BALSS piekļuves dati (lietotājvārds un parole).

Šobrīd pieejamas šādas mācību grāmatas audio formātā:

  • Zenta Anspoka “Latviešu valoda 2. klasei : 1. daļa”
  • Zenta Anspoka “Latviešu valoda 2. klasei : 2. daļa”
  • Zenta Anspoka “Latviešu valoda 3. klasei : 1. daļa”
  • Zenta Anspoka “Latviešu valoda 3. klasei : 2. daļa”
  • “Latvijas vēsture pamatskolai 1” (mācību grāmata 6. klasei)
  • “Latvijas vēsture pamatskolai 2” (mācību grāmata paredzēta 7. klasei)

Sadarbībā ar Latvijas Disleksijas biedrību ir ieskaņotas un DAISY formātā pielāgotas šādas mācību grāmatas:

  • Vilnis Purēns “Sociālās zinības un vēsture 4. klasei”
  • Gunita Romanovska, Vilnis Purēns “Sociālās zinības 7. klasei”
  • Vilnis Purēns “Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei”

Iespēju robežās pielāgotās mācību literatūras klāsts tiks papildināts.

Atgādinām, ka audiogrāmatu nodošana citām personām ir autortiesību pārkāpums pat tad, ja šī persona atbilst kādai no lasītāju grupām, kas drīkst saņemt pielāgoto literatūru!