Dokumenti

Bibliotēku likums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas nolikums

Autortiesību likums

LNerB Ētikas kodekss

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lietošanas noteikumi

dokuments PDF formātā Latvijas Neredzīgo Bibliotēkas Audiogrāmatu Lejupielādes Servisa sistēmas – BALSS lietošanas noteikumi

Trauksmes celšanas likums

Trauksmes celšanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.

dokuments PDF formātā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas privātuma politika