Dokumenti

Bibliotēku likums

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas nolikums

Autortiesību likums

LNerB Ētikas kodekss

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lietošanas noteikumi

dokuments PDF formātā Latvijas Neredzīgo Bibliotēkas Audiogrāmatu Lejupielādes Servisa sistēmas – BALSS lietošanas noteikumi

Trauksmes celšanas likums

Trauksmes celšanas kārtība Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.

dokuments PDF formātā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas privātuma politika

dokuments PDF formātā Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo bibliotēka veiks lasītāju apkalpošanu, iestājoties ārkārtējās situācijas atvieglojumiem.