Pasākumi un izstādes

audiogrāmatas

Bibliotēka nav tikai grāmatu krātuve. Tas ir arī kultūras centrs, tāpēc bibliotēka piedāvā plašu pasākumu un izstāžu klāstu.

Bibliotēkā tiek organizēti literatūru popularizējoši pasākumi: Braila raksta un audiogrāmatu atvēršanas svētki ar autoru piedalīšanos. Te notiek tikšanās ar ievērojamiem un interesantiem cilvēkiem. Uzsākti lekciju cikli par dažādām dzīves jomām (folkloru, latvisko dzīvesziņu, fitoterapiju, acu veselību un veselīgu dzīvesveidu). Pieaicinot māksliniekus, lietotājiem organizētas radošās darbnīcas – ziedu gleznošana, vainagu veidošana, trauku apgleznošana, dekupāža u.c. Bibliotēkas mazie lasītāji ir iesaistījušies lasītveicināšanas programmās.

LNerB apmeklētājiem piedāvā mākslas izstādes – foto, keramikas, taktilās gleznas, karikatūras. Izstādes tiek papildinātas ar pielāgotu informāciju (Braila rakstā, audio formātā).  Bibliotēka veido aktuālas un tematiskas literatūras izstādes, dzejas un dažādu citu materiālu apkopojumus, kas popularizē bibliotēkas krājumu.

Lasītāju klubiņš ,,Mūsu laiks” – izveidojies 2017.gadā, lai kopā pulcinātu domu biedrus. Te tiekas dzīves pieredzes bagāti literatūras draugi, lasa dzeju, diskutē par lasīto, pārspriež sabiedriskās dzīves norises. Katrā tikšanās reizē tiek dziedāta klubiņa himna ar I.Ziedoņa vārdiem, bet mūziku komponējis aktīvs klubiņa dalībnieks Aldis Riekstiņš. Kopā sanākot, rodas patīkamas, pozitīvas emocijas, tiek uzturēts lasīšanas prieks un jaunu atziņu atklāsme.