Komplektēšanas un apstrādes nodaļa

KAN rūpējas par bibliotēkas resursiem:

  • Iegādājas grāmatas parastajā iespiedrakstā un mūzikas CD;
  • Izvērtē un pieņem iedzīvotāju dāvinājumus;
  • Apstrādā Braila raksta nodaļas un Skaņu ierakstu studijas sagatavotās grāmatas;
  • Sistēmā ievada ziņas par izdevumiem;
  • Atbild par LNerB e-kataloga kvalitāti;
  • Izslēdz no krājuma nepieprasītus, nolietotus un nozaudētus dokumentus;
  • Sagatavo informatīvo materiālu “Gaisma”.

Bibliotēkas krājums tiek komplektēts centralizēti bibliotēkā Rīgā.

Bibliotēkas galvenās prioritātes krājuma komplektēšanā

  • Bibliotēkas reproducētie Braila raksta un palielinātās drukas dokumenti;
  • Bibliotēkā reproducētās audiogrāmatas;
  • Bibliotēkā iegādātās grāmatas parastajā iespiedrakstā (redzīgo rakstā).

Par dāvinājumiem

Prioritāte ir paaugstināta pieprasījuma literatūrai, oriģināliem, no kuriem veikta reproducēšana audio formātā, Braila rakstā un palielinātā drukā, un kvalitatīvi un saturiski nozīmīgi pētniecības materiāli.

No organizācijām tiek pieņemti pēdējo 2-3 gadu izdevumi, no lasītājiem, autoriem – pēdējo piecu gadu darbi.

Saņemot dāvinājumu, tiek izvērtēts izdevumu saturs, nolietojuma pakāpe, valoda.

Bibliotēkai ir tiesības atteikties no dāvinājuma, ja tas neatbilst tās profilam un lasītāju informācijas vajadzībām.

Netiek pieņemti saturiski novecojuši, nolietoti, krājumā esoši, rasistiskas, naida kurinošas informācijas saturoši dokumenti.

Atsevišķos gadījumos var pieņemt dāvinājumu, ja tā vizuālais izskats nav apmierinošs, bet dokumentam ir novadpētnieciska, kultūrvēsturiska vai zinātniska nozīme.