Internets

Bibliotēkā pieejams bezmaksas internets.

Lasītājs var izmantot savu portatīvo datoru vai rezervēt bibliotēkas publisko datoru uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 (divām) stundām dienā. Nepieciešamības gadījumā darba laiks var tikt pagarināts, saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku.

Kavējot ilgāk par 15 minūtēm, Lasītājs zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.