Struktūra

Struktūra 2024
 • Direktors
  • Galvenais grāmatvedis
  • Direktora vietnieks skaņu ierakstu un informācijas tehnoloģiju (IT) jautājumos
   • Skaņu ierakstu un informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļa
   • Darba aizsardzības speciālists
  • Arhīva un dokumentu pārzinis
  • Lasītāju apkalpošanas nodaļa
  • Komplektēšanas un apstrādes nodaļa
  • Saimniecības nodaļa
  • Braila un pielāgotās drukas nodaļa
  • Metodikas nodaļa