Struktūra

 • Direktors
  • Galvenais grāmatvedis
  • Direktora vietnieks skaņu ierakstu un informācijas tehnoloģiju (IT) jautājumos
   • Skaņu ierakstu un informācijas tehnoloģiju (IT) nodaļa
   • Darba aizsardzības speciālists
  • Arhīva un dokumentu pārzinis
  • Lasītāju apkalpošanas nodaļa
  • Komplektēšanas un apstrādes nodaļa
  • Saimniecības nodaļa
  • Braila raksta nodaļa
  • Metodikas nodaļa
   • Filiālbibliotēkas:
    • Balvi
    • Cēsis
    • Daugavpils
    • Jelgava
    • Liepāja
    • Rēzekne
    • Ventspils