Apkalpošana

  • Iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās.
  • Audiogrāmatu lejupielādes sistēma BALSS.
  • Literatūras piegāde ar Latvijas pasta starpniecību bibliotēkas lietotājiem Latvijā un ārzemēs.
  • Literatūras piegāde mājās ar bibliotēkas transportu lasītājiem Rīgā un Jūrmalā.
  • SBA – starpbibliotēku abonementa ietvaros, sadarbība ar publiskajām bibliotēkām dažādos Latvijas novados.
  • SSBA — starptautiskā starpbibliotēku abonementa ietvaros lasītāji tiek apkalpoti arī ārzemēs. To nodrošina 2019. gadā noslēgtais Pilnvaroto struktūru līgums starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB) un Pasaules intelektuālā īpašuma organizāciju (WIPO).
  • Paplašināts piedāvāto pakalpojumu klāsts, slēdzot Vienošanos, par pielāgotās informācijas (audio formātā, palielinātā drukā un Braila rakstā) pieejamību ikvienam, kam nepieciešama pielāgotā literatūra.
  • Bibliotēkai ir vairāki ārējās apkalpošanas punkti. Tiek nodrošināta sadarbība ar sociālās aprūpes centriem, nevalstiskajām organizācijām un biedrībām.