Apkalpošana

  • Iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
  • Audiogrāmatu piegāde elektroniskā formātā, nosūtot uz lasītāja e-pastu saiti, kas ir aktīva četras nedēļas
  • Literatūras piegāde ar Latvijas pasta starpniecību bibliotēkas lietotājiem Latvijā un ārzemēs
  • Literatūras piegāde mājās ar bibliotēkas transportu lasītājiem Rīgā un Jūrmalā
  • SBA – starpbibliotēku abonementa ietvaros, sadarbība ar publiskajām bibliotēkām dažādos Latvijas novados, ar filiālbibliotēkām: Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī.
  • SSBA — starptautiskā starpbibliotēku abonementa ietvaros lasītāji tiek apkalpoti arī ārzemēs. To nodrošina 2019. gadā noslēgtais Pilnvaroto struktūru līgums starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB) un Pasaules intelektuālā īpašuma organizāciju (WIPO)
  • Paplašināts piedāvāto pakalpojumu klāsts, slēdzot Vienošanos, par pielāgotās informācijas (audio formātā, palielinātā drukā un Braila rakstā) pieejamību ikvienam, kam nepieciešama pielāgotā literatūra.
  • Bibliotēkai ir vairāki ārējās apkalpošanas punkti.