Pakalpojumi

Aktualizēts: 2019-09-25 13:08


Krājums

Bibliotēkas krājumu veido izdevumi parastajā iespieddrukā un pielāgotā formātā: audioformātā – CDMP3 un zibatmiņās, palielinātā drukā un Braila rakstā.

 Pielāgoto literatūru var saņemt:

 • neredzīga persona;
 • persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā;
 • persona ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (cilvēki ar disleksiju u.c.);
 • persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

Bibliotēkā regulāri tiek iepirktas jaunākās grāmatas, periodiskie izdevumi, mūzikas ieraksti un filmas.

Bibliotēka ieskaņo un iepērk audiogrāmatas, reproducē grāmatas Braila rakstā un palielinātā drukā, tā nodrošinot pieeju informācijai personām, kas nevar lasīt parasto iespiedrakstu.

Informāciju par bibliotēkas grāmatu jaunumiem iespējams uzzināt bibliotēkas mājaslapā, sociālajos tīklos un bibliotēkas sagatavotajā informatīvajā izdevumā “Gaisma”.

Bibliotēkā pieejami arī periodiskie izdevumi: abonētie žurnāli, bibliotēkas izdevumi – “Jaunie Vāki”, “Bazūne” un “Gaisma“, kā arī bibliotēkā ieskaņotie audiožurnāli “Doma” un “Калейдоскоп”.

Bibliotēkā Rīgā 2020. gadā pieejami šādi abonētie izdevumi:

 • Annas Psiholoģija
 • Citādā Pasaule
 • Geo
 • Ieva
 • Ievas Māja
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ir
 • Leģendas
 • Mājas Viesis
 • Patiesā Dzīve
 • Sestdiena
 • Spicīte
 • Zintnieks
 • Наша Жизнь (palielinātā drukā)

Informāciju par filiālēs pieejamajiem periodiskajiem izdevumiem meklēt sadaļā Filiāles, izvēloties sev interesējošo filiālbibliotēku.

Bibliotēkas lasītavā pieejama arī DVD filmu kolekcija dažādām gaumēm (dokumentālās, mākslas filmas un animācijas filmas).

Lasītavā atrodas arī plašs mūzikas CD klāsts – latviešu un ārzemju mūzikas izlase, klasiskā un instrumentālā mūzika, kora mūzika, kā arī mūzika bērniem.

Bibliotēkā pieejamas arī dažādas galda spēles un klausāmpasakas bērniem un pusaudžiem, kā arī taktilās spēles cilvēkiem ar redzes problēmām.

Tifloloģijas/novadpētniecības krājums – izdevumi par neredzīgo cilvēku dzīvi Latvijā un ārzemēs, neredzīgo autoru daiļdarbi, literatūra par tiflopedagoģiju, tiflotehniku, sociālās aprūpes un rehabilitācijas jautājumiem. Krājumā pieejami dokumenti un izdevumi par Latvijas Neredzīgo bibliotēku, Strazdumuižas ciemata un Juglas apkārtnes kultūrvēstures objektu vēsturi un ievērojamu cilvēku dzīvi.


Apkalpošana

 • Iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
 • Literatūras piegāde ar Latvijas pasta starpniecību bibliotēkas lietotājiem Latvijā un ārzemēs
 • Literatūras piegāde mājās ar bibliotēkas transportu lasītājiem Rīgā un Jūrmalā
 • SBA – starpbibliotēku abonementa ietvaros, sadarbība ar publiskajām bibliotēkām dažādos Latvijas novados, ar filiālbibliotēkām: Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī.
 • SSBA — starptautiskā starpbibliotēku abonementa ietvaros lasītāji tiek apkalpoti arī ārzemēs. To nodrošina 2019. gadā noslēgtais Pilnvaroto struktūru līgums starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku (LNerB) un Pasaules intelektuālā īpašuma organizāciju (WIPO)
 • Paplašināts piedāvāto pakalpojumu klāsts, slēdzot Vienošanos, par pielāgotās informācijas (audio formātā, palielinātā drukā un Braila rakstā) pieejamību ikvienam, kam nepieciešama pielāgotā literatūra.
 • Bibliotēkai ir vairāki ārējās apkalpošanas punkti:

Priekšā lasīšana

Lai nodrošinātu pieeju jaunākajai informācijai, bibliotēka piedāvā priekšā lasīšanu. Kārtību, kādā tiek sniegts priekšā lasīšanas pakalpojums, nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 • Iepriekš vienojoties ar bibliotēkas darbinieku par konkrētu datumu un laiku, lasītājam ir tiesības saņemt priekšā lasīšanas pakalpojumus līdz 1 (vienai) stundai dienā. Pēc lasītāja lūguma šo laiku var pagarināt.
 • Pakalpojums pieejams ne tikai neredzīgām un vājredzīgām personām, bet arī personām ar citādām lasīšanas grūtībām, piemēram, disleksiju (skolēniem mācību literatūras un mācību materiālu priekšā lasījumi u.c.), kā arī personām, kuras fizisku traucējumu dēļ nespēj pašas lasīt.
 • Lasītājiem ir iespēja apvienoties interešu grupā un izmantot bibliotēkas priekšā lasīšanas pakalpojumu.
 • Lasītājam tiek nodrošināti priekšā lasīšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumā esošajiem izdevumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā, no lasītāju grāmatām un citiem materiāliem.
 • Teksta ierakstīšanai lasīšanas laikā lasītājam atļauts izmantot audio aparatūru.
 • Pēc lasītāja lūguma bibliotēkas darbinieks var ielasīt lasītājam nepieciešamo tekstu audioformātā lasītājam piederošā datu nesējā.

Uzziņas un konsultācijas

Bibliotēka sniedz uzziņas uz vietas bibliotēkā, pa tālruni vai e-pastu. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī saziņas formu var meklēt mājaslapas sadaļā Jautā bibliotekāram.

Bibliotēka saviem lasītājiem un apmeklētājiem piedāvā dažāda veida konsultācijas:

 • par E-katalogu un tā izmantošanu;
 • par bibliotēkā pieejamajām datubāzēm, to izmantošanu un informācijas meklēšanu;
 • par krājumu;
 • par darbu ar pielāgoto atskaņotāju “Roberts”;
 • par darbu ar specializētu datoru aprīkojumu vājredzīgiem un neredzīgiem

Pielāgotie/specializētie pakalpojumi

Bibliotēkā pieejami datori ar balss sintēzes programmu “Jaws” un Braila raksta rindu, kas palīdz datora ekrānā redzamo tekstu nolasīt ar pirkstiem Braila rakstā.

Apmeklētājiem iespējams patstāvīgi izmantot Braila raksta printeri. Lietojot šo printeri, lasītājam ir jāizmanto tikai bibliotēkas papīrs jeb, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku, papīru Navigator 160 g.

Informācijas izdrukāšana pielāgotā formātā sniedz iespēju lasītājiem saņemšanu nepieciešamos tekstus: palielinātā drukā vai Braila rakstā. Ja lasītājs pasūta izdrukas Braila rakstā bibliotekāram, tad vienā bibliotēkas apmeklējuma reizē pasūtītā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt 10 (A4) Braila rakstā aprakstītas lapas. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 1 (viena) nedēļa.

Iespējams izmantot slēgtās sistēmas televīzijas lupu, kas vairākkārtīgi palielina tekstu.


Pasākumi un izstādes

audiogrāmatas

Bibliotēka nav tikai grāmatu krātuve. Tas ir arī kultūras centrs, tāpēc bibliotēka piedāvā plašu pasākumu un izstāžu klāstu.

Bibliotēkā tiek organizēti literatūru popularizējoši pasākumi: Braila raksta un audiogrāmatu atvēršanas svētki ar autoru piedalīšanos. Te notiek tikšanās ar ievērojamiem un interesantiem cilvēkiem. Uzsākti lekciju cikli par dažādām dzīves jomām (folkloru, latvisko dzīvesziņu, fitoterapiju, acu veselību un veselīgu dzīvesveidu). Pieaicinot māksliniekus, lietotājiem organizētas radošās darbnīcas – ziedu gleznošana, vainagu veidošana, trauku apgleznošana, dekupāža u.c. Bibliotēkas mazie lasītāji ir iesaistījušies lasītveicināšanas programmās.

LNerB apmeklētājiem piedāvā mākslas izstādes – foto, keramikas, taktilās gleznas, karikatūras. Izstādes tiek papildinātas ar pielāgotu informāciju (Braila rakstā, audio formātā).  Bibliotēka veido aktuālas un tematiskas literatūras izstādes, dzejas un dažādu citu materiālu apkopojumus, kas popularizē bibliotēkas krājumu.

Lasītāju klubiņš ,,Mūsu laiks” – izveidojies 2017.gadā, lai kopā pulcinātu domu biedrus. Te tiekas dzīves pieredzes bagāti literatūras draugi, lasa dzeju, diskutē par lasīto, pārspriež sabiedriskās dzīves norises. Katrā tikšanās reizē tiek dziedāta klubiņa himna ar I.Ziedoņa vārdiem, bet mūziku komponējis aktīvs klubiņa dalībnieks Aldis Riekstiņš. Kopā sanākot, rodas patīkamas, pozitīvas emocijas, tiek uzturēts lasīšanas prieks un jaunu atziņu atklāsme.


Datubāzes

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA Tilde un SIA Lursoft visām Latvijas publiskajām bibliotēkām nodrošina bezmaksas pieeju Letonika.lv  un LURSOFT Laikrakstu bibliotēkas datubāzēm.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Tilde interneta pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta literatūrai, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem, kas apvienoti portālā letonika.lv.

Arī Latvijas Neredzīgo bibliotēka saviem reģistrētiem lietotājiem piedāvā attālinātu pieeju datubāzei Letonika.lv. Lietotājvārdu un paroli var iegūt, jautājot bibliotekāram.

Portāls, kas saviem lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem, kā arī ziņu aģentūras BNS jaunumus. Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm.

Nacionālā Kino centra un Kultūras informācijas sistēmu centra kopīgi veidotais portāls www.filmas.lv ir visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām un vairāk nekā 240 no šīm filmām iespējams bez maksas noskatīties datorā Latvijas publiskajās bibliotēkās.

Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls, kurā visiem Latvijas iedzīvotājiem bez maksas pieejami vēsturiski, informatīvi un izglītojoši materiāli par Latvijas sabiedriskajiem procesiem, ikdienu un kultūras vērtībām.

Digitalizētos materiālus, kuru publiska piekļuve ir ierobežota no autortiesību turētāju puses, iespējams noskatīties publiskajās bibliotēkās.

Diva.lv piedāvā:

 • Latvijas Televīzijas raidījumus un ierakstus no 1963.-2012.gadam. Kopā portālā pieejami video materiāli 3’818 stundu apjomā, vairāk kā 90 dažādu raidījumu un ierakstu.
 • Latvijas Radio raidījumus un ierakstus no 1940.-2004.gadam. Kopā portālā pieejami audio materiāli 4’200 stundu apjomā, vairāk kā 1’600 dažādu raidījumu un ierakstu.

LATVIJAS NACIONĀLĀ DIGITĀLĀ BIBLIOTĒKA Šobrīd digitālajā bibliotēkā atrodamas digitalizētu laikrakstu, karšu, grāmatu, nošu, skaņu ierakstu un attēlu kolekcijas.

 • ainavudargumi.lv —  vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kas tiek uzskatītas par īpašām Latvijas vērtībām, neatkarīgi no to aizsardzības statusa un diženuma. 
 • ACADEMIA — akadēmiskais repozitorijs pētniekiem un institūcijām. Tās mērķis – uzglabāt vienkopus un padarīt pieejamus Latvijā izstrādātos akadēmiskos darbus.
 • Attēlu kolekcija digitalizēti Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) attēlizdevumu krājumi.
 • Brāļu draudzes (rok)raksti” — unikāli Latvijas kultūrvēstures materiāli – Brāļu draudzes tekstu kopums, kura tapšanā hernhūtisma kustības ietekmē 18. gs. un 19. gs. pirmajā pusē  bija iesaistīti vairāki tūkstoši Vidzemes latviešu zemnieku.
 • G. F. Stendera literārais mantojums — latviešu laicīgā satura rakstniecības iedibinātāja Gotharda Frīdriha Stendera (1714 –1796) dzīves laikā iespiestās grāmatas, raksti un saglabājušies rokraksti. 
 • DZIESMU SVĒTKU KRĀTUVE
 • LATVIJA 16.-18.GS. KARTĒS
 • LATVIJAS VĒSTURISKIE SKAŅU IERAKSTI
 • periodika.lv — aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikraksti un žurnāli – vairāk kā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas.
 • RAINIS UN ASPAZIJA — visi Raiņa un Aspazijas darbu pirmizdevumi ar mūsdienīgām anotācijām, kā arī citi teksta materiāli — neliela sarakstes daļa ar zinātniskajiem komentāriem, arhīva dokumenti. Kā arī fotogrāfijas, plakāti; audio — runas, darbu fragmenti; video — kinohroniku fragmenti u.c. materiāli.
 • ZUDUSĪ LATVIJA — unikāla informācija par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.


Kopēšana, skenēšana, drukāšana

Vienā apmeklējuma reizē bez maksas var nokopēt vai izdrukāt parastajā iespiedrakstā dokumentu vai mācību materiālu apjomā, kas nepārsniedz 5 A4 formāta lapas. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams iegūt kopijas vai izdrukas palielinātā vai samazinātā versijā.

Lasītājs bez maksas var patstāvīgi izdrukāt tekstu Braila rakstā. Ja Lasītājs pasūta izdrukas bibliotekāram, tad vienā Bibliotēkas apmeklējuma reizē pasūtītā materiāla apjoms nedrīkst pārsniegt 10 (A4) Braila rakstā aprakstītas lapas. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 1 (viena) nedēļa.


Internets

Bibliotēkā pieejams bezmaksas internets.

Lasītājs var izmantot savu portatīvo datoru vai rezervēt bibliotēkas publisko datoru uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 (divām) stundām dienā. Nepieciešamības gadījumā darba laiks var tikt pagarināts, saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku.

Kavējot ilgāk par 15 minūtēm, Lasītājs zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.


Apmācības

Apmācību tēmas

 • Darbs ar Braila raksta printeri
 • Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantošana
 • Bibliotēkas e-kataloga izmantošana

Kā pieteikties apmācībām

Apmācībām laicīgi jāpiesakās pie bibliotekāra, informējot par sev vēlamo apmācību laiku un tematu.


Ekskursijas

Ekskursiju tēmas

Latvijas Neredzīgo bibliotēka piedāvā ekskursijas gan grupām, gan individuāli. Grupas, kuras ir lielākas par 15 cilvēkiem, tiek dalītas divās mazākās grupās, taču ekskursijā patērētais laiks nepalielinās.

Ekskursijas laikā interesenti tiek iepazīstināti ar bibliotēku un tās darbu. Ņemot vērā to, ka mūsu bibliotēka nodarbojas arī ar reprodukcijas darbiem, tad ir pieejamas dažādu tēmu ekskursijas:

Vispārējā ekskursija (ilgums ap 1,5 st.) — tiek iepazīstināts ar Lasītāju apkalpošanas nodaļu (LAN) (abonementu, lasītāju, tifloloģijas kabinetu un Braila raksta grāmatu ekspozīcija), tad ekskursanti dodas uz bibliotēkas trešo stāvu, kur iepazīstas ar Braila raksta nodaļu (BRN) un Skaņu ierakstu studiju (SIeS).

Bibliotekārā ekskursija (ilgums ap 40 min.) — ekskursanti iepazīstas tikai ar Lasītāju apkalpošanas nodaļu.

Specializētā ekskursija (ilgums ap 1 st.) — ekskursanti iepazīstas tikai ar reprodukcijas darbu nodaļām: Skaņu ierakstu studiju un Braila raksta nodaļu.

Tematiskās ekskursijas (ilgums ap 40 min.) — dažādu interesējošo jautājumu risinājumi LNerB: redzes invalīdu nodarbinātība, bibliotēkas publicitāte, bērni bibliotēkā, sadarbības iespējas utt.

Izvēles ekskursija (ilgums atkarīgs no izvēlētiem objektiem) — ekskursanti var paši izvēlēties (piesakoties par to jāinformē), ar kurām nodaļām vai tēmām vēlas iepazīties un kuras neinteresē.

Ekskursiju norise

Ekskursijas laikā parasti tiek piedāvātas dažādas aktivitātes un veicamie uzdevumi. Pārvietojoties no pirmā stāva uz trešo, ekskursantiem tiek piedāvāta iespēja «iekāpt neredzīga cilvēka kurpēs» un noiet šo maršrutu ar aizsietām acīm. Tādā veidā interesenti ne tikai iegūst informāciju par bibliotēku, bet arī iejūtas neredzīga cilvēka ādā.

LAN bērniem tiek piedāvāta iespēja uzspēlēt kādu no pielāgotajām spēlēm.

BRN ekskursantiem ir iespēja pašiem rakstīt Braila rakstā.

SIeS piedāvā ierunāt kādu tekstu un paklausīties, kā tas skanētu audiogrāmatā.

Apskatāmie objekti

LAN var apskatīt pielāgotās literatūras klāstu: audio formātā, palielinātā drukā, Braila rakstā, vieglajā valodā, kā arī kombinēto pielāgojumu grāmatas. Lasītavā interesenti tiek iepazīstināti ar pielāgoto datortehniku, kas palīdz neredzīgiem lasītājiem pašiem darboties pie datora. Bērnu stūrītī — apskatīt pielāgotās spēles un klausāmpasakas. Tāpat lasītavā ir iespēja iepazīties ar Braila raksta grāmatu ekspozīciju. Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur glabājās vecākās Braila rakstā pārrakstītās grāmatas un to evolūcijas liecības no ar roku pārrakstītām līdz tipogrāfijā iespiestām grāmatām. Tifloloģijas sektors — iepazīties ar materiāliem par mūsu bibliotēkas un Latvijas Neredzīgo biedrības vēsturi, kā arī par neredzīgiem zinātniekiem, mūziķiem un citiem kultūras darbiniekiem, novadniekiem.

BRN interesenti tiek iepazīstināti ar Braila raksta un palielinātās drukas grāmatu tapšanas procesiem, kā arī nodemonstrēti dažādi veidi, kā var informāciju pierakstīt Braila rakstā.

SIeS ekskursanti uzzina par studijas tehniku un īpaši pielāgoto ierakstu telpu. Tāpat iespējams iepazīties ar ierakstu tapšanas procesiem un komunikāciju starp skaņu redaktori un diktoru.

Kā pieteikties ekskursijai

Lai pieteiktos ekskursijai ir jāzvana Metodikas nodaļai pa tālruni 67521388 vai Lasītāju apkalpošanas nodaļai — 67514513, vai jāraksta uz e-pastu: info@neredzigobiblioteka.lv.

Veicot pieteikšanos, obligāti jānorāda iestādes vai personas kontaktinformācija, ekskursantu plānotais skaits un vecums, ekskursijas tēma, laiks, ja tas ir ekskursantiem ierobežots.

Ekskursijas ir bezmaksas.