Lasītāju apkalpošanas nodaļa

abonements

Par Lasītāju apkalpošanas nodaļu

Lasītāju apkalpošanas nodaļā (LAN) ietilpst abonements, lasītava, bērnu stūrītis, tifloloģijas sektors, Braila raksta grāmatu vēstures ekspozīcija un semināru telpa ar atsevišķu ieeju.

Abonements nodrošina brīvu piekļuvi literatūrai parastajā iespieddrukā un pielāgotā formātā (audio formātā – CD MP3 un zibatmiņās, palielinātā drukā un Braila rakstā).

Lasītavā pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts, nozaru literatūra, mūzikas CD, DVD kolekcija, informatīvie materiāli par aktuāliem jautājumiem, preses izdevumi, audiožurnāli “Doma” un “Калейдоскоп”.

Lasītavā ir nodrošināts interneta pieslēgums un piekļuve datu bāzēm: www.letonika.lv , www.periodika.lv un www.news.lv.

Lasītavā regulāri notiek tematiski pasākumi, diskusijas, literāras pēcpusdienas, konkursi, izstādes, semināri u.c. kultūras pasākumi.

Lasītavā atrodas labiekārtots bērnu stūrītis, kur pieejama literatūra bērniem, galda un taktilās spēles, kā arī ir nodrošināta iespēja klausīties pasakas CD.

Tifloloģijas sektorā ir pieejama informācija par neredzīgiem zinātniekiem, mūziķiem un citiem kultūras darbiniekiem, novadniekiem, novada, LNerB un Latvijas Neredzīgo biedrības vēsturi u.c. tēmām. Tifloloģijas krājumā esošā literatūra ietver tādas nozares kā tiflopedagoģija, tiflopsiholoģija, tiflotehnika u.tml.

Braila raksta grāmatu vēstures ekspozīcijā iespējams izsekot Braila raksta grāmatu izdošanas attīstībai Latvijā.
Ekspozīcijas apraksts: dokuments PDF formātā Braila raksta grāmatu vēstures ekspozīcija

Semināru telpa atrodas blakus bibliotēkas galvenajai ieejai. Tajā tiek eksponētas izstādes, rīkoti semināri, lekcijas, organizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, lasītājiem.