Kontakti

Aktualizēts: 2021-08-11 14:44

ADMINISTRĀCIJA

Andra Jākobsone

Direktore

67531748

andra.jakobsone@neredzigobiblioteka.lv

Imants Peļņa

Direktora vietnieks tehniskajos jautājumos

67514507

imants.pelna@inbox.lv

Maija Vīksne

Galvenā grāmatvede

67514511, 26331327

maija.viksne@neredzigobiblioteka.lv

NODAĻAS

Gunta Bite

Gunta Bite

Braila raksta nodaļas vadītāja

67522131, 29137112

gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv

Aija Pelīte

Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

67514509

aija.pelite@neredzigobiblioteka.lv

kontaktpersona

Gida Zepkāne

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

67514513

gida.zepkane@neredzigobiblioteka.lv

Vija Circāne

Metodikas nodaļas vadītāja

67521388

vija.circane@neredzigobiblioteka.lv

Ināra Čikula

Saimniecības daļas vadītāja

inara.cikula@neredzigobiblioteka.lv

FILIĀLBIBLIOTĒKAS

Ilona Laicāne

BALVU filiālbibliotēka

64520219

balvi@neredzigobiblioteka.lv

Irēna Lāce

CĒSU filiālbibliotēka

64123494

cesis@neredzigobiblioteka.lv

Jana Šlapaka

DAUGAVPILS filiālbibliotēka

65439748

daugavpils@neredzigobiblioteka.lv

Dace Labdzere

JELGAVAS filiālbibliotēka

63083120

jelgava@neredzigobiblioteka.lv

Ilze Kārkliņa

LIEPĀJAS filiālbibliotēka

63434396

liepaja@neredzigobiblioteka.lv

Ināra Zeltiņa

RĒZEKNES filiālbibliotēka

64605281

rezekne@neredzigobiblioteka.lv

Santa Šepetauska

VENTSPILS filiālbibliotēka

63630722

ventspils@neredzigobiblioteka.lv


kontaktpersona

Uģis Skuja

Datu aizsardzības speciālists

ugis.skuja@neredzigobiblioteka.lv