Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz bibliotēkas oficiālo tīmekļvietni – https://neredzigobiblioteka.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Bibliotēkas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Video un audio saturam, kas ievietots no ārējiem resursiem, nav pievienoti subtitri.

Tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 2024. gada 1. februārī. Izvērtēšanu veica Uģis Skuja, Ieva Jēkabsone.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar bibliotēku – [email protected]

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: [email protected]

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību bibliotēkā atbildīga ir Metodikas nodaļa.

E-pasts: [email protected]

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 19.02.2021 un atkārtoti pārskatīts 06.03.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Andra Jākobsone, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore.