Apmācības

Apmācību tēmas

  • Darbs ar Braila raksta printeri
  • Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantošana
  • Bibliotēkas e-kataloga izmantošana

Kā pieteikties apmācībām

Apmācībām laicīgi jāpiesakās pie bibliotekāra, informējot par sev vēlamo apmācību laiku un tematu.