akadēmiskie lasījumi “Kas ir un kas nav Sēlija?”

2020. gada 8. decembrī Stendera biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīkoja akadēmiskos lasījumus “Kas ir un kas nav Sēlija? Sēlijas robežas laikā, telpā un sabiedrības apziņā”. Notikums tika veltīts akadēmiķa Jāņa Stradiņa (1933–2019) piemiņai.

Cienījamā zinātnieka intereses bija ārkārtīgi daudzpusīgas, tāpēc gadu no gada lasījumu tematiku ir iecerēts mainīt, fokusējoties uz sabiedrībai un zinātnei nozīmīgiem jautājumiem.

Pateicoties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, akadēmisko lasījumu ieraksti pieejami Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītājiem.