Ar vaļējām acīm caur Dieva pasauli

Tihamers Toths

,

Ilustrācija grāmatai Ar vaļējām acīm caur Dieva pasauli

Lasa Elga Rusmane un Māra Prāne, 2003. gada digitāls audioieraksts (5 st. 2 min.)

Tihamers Toths pārzina dabu un tās procesus, un viņš zina, ka viss, kas tajā notiek, norāda tikai uz vienu — uz Radītāju. Grāmatas stāstījums veidots kā saruna starp skolotāju un skolēniem, kuri uzdod jautājumus un izsaka spriedumus par izteikto. Autors saprotamā valodā izskaidro to, kas notiek dabā, tāpēc šī grāmata der arī kā dabaszinību apguves materiāls.

Attēlam tikai ilustratīva nozīme. Audiogrāmatas noformējuma paraugs.


Līdzīgie raksti:

Audiogrāmatas
LĪGAVA
BANDAVĀ
DZIMTENE
Skrējiens bezgalībā