Attālināta reģistrēšanās

Ja vēlaties attālināti reģistrēties bibliotēkā kā pielāgotās literatūras lasītājs, pirmkārt, ir jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, kuros norādīti kritēriji par personām, kas var saņemt pielāgoto literatūru.

Kad tas ir izdarīts, uz e-pasta adresi [email protected] jānosūta aizpildīta reģistrācijas veidlapa, pavadvēstulē norādot, kurā filiālē vēlaties reģistrēties, un jāapliecina, ka atbilstat vismaz vienam no kritērijiem, lai saņemtu pielāgoto literatūru.

Veidlapu var aizpildīt divejādi:

  • Izdrukāt veidlapu, aizpildīt ar roku, parakstīt, un tad skenējumu/fotoattēlu pievienot e-pasta pielikumā. Šādā gadījumā parakstīto oriģinālu jānosūta pa pastu un pēc ārkārtas situācijas beigām jāierodas bibliotēkā klātienē, lai apstiprinātu savu identitāti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
  • Aizpildīt un parakstīt veidlapu elektroniski, ja personai ir drošs elektroniskais paraksts, un parakstīto dokumentu pievienot e-pasta pielikumā.

Ja reģistrēties vēlas bērns, tad kādam no vecākiem vai citam likumiskam pārstāvim jāaizpilda galvojums un jānosūta uz e-pastu iepriekš minētajā veidā.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu zvaniet pa tālruni 67514513 vai rakstiet uz e-pastu [email protected].

Informāciju sagatavoja
Ieva Jēkabsone
bibliotekārs-sociālo mediju speciālists