“Bērnu žūrijas” noslēgums Jelgavā

2021. gada februāris

, ,

Februārī Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēkā noslēdzās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2020”. Jau otro gadu bibliotēka iesaistījās projektā kopā ar Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas skolēniem. Vairāki lasīšanas veicināšanas pasākumi notikuši klātienē, bet daži pasākumi atcelti sakarā ar Covid-19 ārkārtas situāciju, taču darbs projekta ietvaros turpinājies attālināti. Piedaloties projektā eksperti ne tikai lasīja grāmatas, bet pārrunāja izlasīto un veidoja zīmējumu izstādes. Pēc grāmatu izlasīšanas aizpildītas elektroniskās anketas un apkopots vērtējums, kā rezultātā pirmās trīs vietas piešķirtas grāmatām:

  1. “Vilka midzenis” (autore Anna Starobiņeca);
  2. “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās” (autore Anita Rupeika);
  3. “Krāsu mošķis” (autore Anna Ļenasa).

Visi “Bērnu žūrijas” eksperti saņēma balvas par dalību projektā un katra klase atsevišķi ieguva Pateicības rakstu.


Līdzīgie raksti:

Pasaules preses brīvības diena
Jonotans no Kaiju kalna
Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei
Grāmatas vieglajā valodā atvēršanas svētki
Strazdulēnu skola. Lūk, atkal pavasaris!