Domu varavīksne : izlase 1944-1978

Zenta Mauriņa

,

Ilustrācija grāmatai "Domu varavīksne : izlase 1944-1978"

Lasa Daina Lorence, 1992. gada digitāls audioieraksts (16 st. 50 min.) 

Z. Mauriņas eseju kopojumā «Domu varavīksne» ietilpst atlase no emigrācijā sarakstītajiem darbiem. Grāmata rāda Z. Mauriņas interešu plašo loku, kurš aptver gan dažādas sabiedriskās dzīves parādības, gan pasaules un latviešu rakstnieku darbu analīzi. Rakstnieces personīgajā dzīvē savdabīgu ieskatu sniedz lappuses no trimdas dienasgrāmatām.

Attēlam tikai ilustratīva nozīme. Audiogrāmatas noformējuma paraugs.


Līdzīgie raksti:

Audiogrāmatas
LĪGAVA
BANDAVĀ
DZIMTENE
Skrējiens bezgalībā