Dzejas pēcpusdiena “Romantisms krievu dzejā”

2020. gada 20. oktobrī

, ,

Ievērojot Kultūras un Veselības ministrijas izstrādātā sanitārā protokola noteiktās prasības, 20. oktobrī Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītavā Rīgā notika dzejas pēcpusdiena “Romantisms krievu dzejā”. Pasākums bija veltīts Sergeja Jeseņina un Marinas Cvetajevas daiļradei. Pasākumā laikā apmeklētāji tika iepazīstināti ar abu dzejnieku biogrāfijām, kā arī klausījās rakstnieku dzeju. 

Foto: Ieva Jēkabsone


Līdzīgie raksti:

Darbs ar bērniem bibliotēkā Rīgā
Tikšanās ar rokdarbnieci Anitu Šaliņu
LASĪTĀJU KLUBIŅA TIKŠANĀS SEPTEMBRĪ RĪGĀ
Čiekuru ielas svētki Daugavpilī
1991. gada barikāžu atceres pasākumi