Dzejnieci Kornēliju Apškrūmu pieminot (12.04.1937.-11.01.2021.)

Es neaizeju pavisam, es tikai paslēpjos –
Tai egles skujā, kura ziemas saulgriežos kopā mūs sauca.
Es palieku akmenī, saulē un vējā,
Savā dzimtajā zemē, pasaulē.
(K.Apškrūma)

Kornēlija Apškrūma dzimusi 1937. gada 12. aprīlī Valkas rajona Palsmanes pagastā, beigusi Apes novada Sikšņu pamatskolu un Smiltenes ģimnāziju. Pēc vidusskolas beigšanas iestājusies LVU Filoloģijas fakultātē, kā arī Kultūras darbinieku tehnikumā.

Visu mūžu strādājusi par Virešu pagasta bibliotēkas vadītāju (1958-2000). Tāpat ilgus gadus viņa veidojusi Alūksnes laikraksta “Malienas Ziņas” ikmēneša literāro lappusi “Ezerlāse”.

Sarakstījusi dzejoļu krājumus: Mājvieta (1993), Smiltenei (1997), Mīļumvārdi (3 grām., 1998–2001), Cerību vārdi (2001) u.c. Rakstījusi galvenokārt veltījuma tipa un dažādiem dzīves gadījumiem lietojamu dzeju.

Dzejnieces darbs ir ticis attiecīgi novērtēts – 2007. gada 16. novembrī par nopelniem Latvijas labā viņa saņem valsts apbalvojumu Atzinības krusta Sudraba Goda zīmi.

Par krājumiem Priekā un skumjās rakstīti panti (2007), Atnāc mani vēl satikt (2008) un Dzirdēt ar sirdi (2015) saņēmusi Lielo lasītāju balvu.

Savukārt, pagājušā gada aprīlī, īsi pirms dzejnieces 83.dzimšanas dienas, iznāca Apškrūmas jaunākā grāmata Mīļumvārdi. Apsveikumi. Vēlējumi, ko klajā laidis apgāds “Zvaigzne ABC”. Savukārt izdevniecībā “Jumava” 2020.gada augustā tika izdots dzejnieces lirikas krājums “Mirkļa pieskāriens”.

Informāciju sagatavoja
Ketija Zuša
LAN vecākā bibliotekāre

Izstāde Dzejnieci Kornēliju Apškrūmu pieminot

Līdzīgie raksti:

PINUMI UN KALUMI – AMATU SARUNA
Izstādes jūnijā
Izstādes maijā
Izstādes aprīlī
Izstādes martā