Ētika

,

Ilustrācija grāmatai Ētika

Lasa Elga Rusmane, Māra Prāne, 2002. gada digitāls audioieraksts (8 st. 47 min.)

Grāmatā ir par ētikas nostādnēm un problēmām, par kristietību un ētiku, kā arī katolisko ētiku.

Attēlam tikai ilustratīva nozīme. Audiogrāmatas noformējuma paraugs.


Līdzīgie raksti:

Audiogrāmatas
LĪGAVA
BANDAVĀ
DZIMTENE
Skrējiens bezgalībā