Februāris Liepājas filiālē

2023. gada februāris

,

Plakāts "Februāris Liepājas filiālbibliotēkā"
  • Literatūras izstāde “Literatūrei pa pēdām”.

Jau tradicionāli februārī aicinām doties kopīgā lasīšanas tūrē ar LTV1 raidījumu “Literatūre” un lasīt ne tikai raidījumos apskatītās grāmatas, bet arī citus šo autoru darbus. Mūsu bibliotēkā grāmatas no “Literatūres” ieteikumu saraksta atradīs arī tie, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu — audioformātā, Braila rakstā un palielinātās drukas formātā.

Izstāde apskatāma no 1. līdz 28. februārim.

  • Dzejas izdevumu izstāde “Vēl vienai upei pāri”.

“Vēl vienai upei pāri” ir dzejas izdevumu izstāde, atzīmējot 95. gadu jubileju dzejniecei Ārijai Elksnei (1928-1984). Ā. Elksnes dzejas krājumi pieejami parastajā iespiedrakstā un audioformātā.

Izstāde apskatāma no 7. līdz 17. februārim.

  • Vizuāli tematiska literatūras izstāde “Es esmu pelēks kā pelni”.

Izstādes moto “Es esmu pelēks kā pelni” ir citāts no Imanta Ziedoņa Pelēkās pasakas. Tieši šāds vizuāli tematisks noskaņojums izmantots literatūras izstādē atzīmējot Pelnu dienu 22. februārī, kas pazīstama gan latviešu folklorā kā jaunu saimniecību dibināšanas laiks vai pārcelšanās uz jaunu dzīves vietu, gan arī zināma kā Lielā gavēņa pirmā diena Rietumu kristietībā.

Izstāde apskatāma no 17. līdz 28. februārim.

  • Audio literatūras pulciņš. Tēma – Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas literatūra audio ieskaņojumos. 24. februārī plkst. 14.00.

Šoreiz audioliteratūras pulciņā runāsim par Amerikas kontinenta literāro sacerējumu autoriem un viņu daiļdarbiem, kas atrodami bibliotēkas audioierakstu krājumā.

Informāciju sagatavoja
Ilze Kārkliņa
Liepājas filiālbibliotēkas vadītāja


Līdzīgie raksti:

Izstādes jūlijā
PINUMI UN KALUMI – AMATU SARUNA
Izstādes jūnijā
Izstādes maijā
Izstādes aprīlī