Guntas Bites li­ri­ski gleznieciskā izstādes “Mana para­lēlā pasaule” atklāšana

2022. gada 8. augustā

8. augusta Latvijas Neredzīgo bib­liotēkā Rīgā notika Braila raksta nodaļas vadītājas Guntas Bites li­ri­ski gleznieciskā izstādes “Mana para­lēlā pasaule” atklāšana.

Foto: Gatis Slavēns