IESPIEDDARBU LATVIEŠU VALODĀ REPRODUKCIJA BRAILA RAKSTĀ

Gunta Bite

Metodiskās vadlīnijas ir Guntas Bites zinātniski pētnieciskais darbs par grāmatu reprodukcijas Braila rakstā noteikumiem, kas balstīti uz 70 gadu vecām Braila raksta grāmatniecības tradīcijām. Vadlīnijās apkopoti 2022. gadā aktuālie reprodukcijas noteikumi.

dokuments PDF formātā Metodiskās vadlīnijas “Iespieddarbu latviešu valodā reprodukcija Braila rakstā”.


Citi materiāli

Braila rakstu var salīdzināt ar tekstiem, kas rakstīti pa rūtiņām. To nedrīkst nedz palielināt, nedz samazināt. Veidojot uzrakstus Braila rakstā, ir jāievēro šādi tehniskie parametri:

  • punkta diametrs ir 1,6 mm.
  • punkta reljefa izvirzījums grāmatām ne mazāks par 0,6 mm (izņemot uzrakstos no cieta materiāla, piem., plastikāts, metāls, kur optimālais izvirzījums ir 0,3 — 0,6 mm).
Braila raksts izmēri

Kur:
a. 2,5 mm (no punkta centra līdz punkta centram)
b. 2,5 mm
c. 6,0 mm (starp simboliem)
d. 12,0 mm (starp vārdiem)
e. 10,0 mm (starp rindām)
Jebkura atkāpe no šiem standartiem var ietekmēt uzrakstītā teksta uztveršanu, lasot ar pirkstiem.


Līdzīgie raksti:

Lasis Stasis un Atlasijas okeāns
Mans kara gads
Soliņš un miskaste
Elza mežā
Elza laukos