Izstāde “Iz bibliotēkas pūra lādes”

No 2020.gada 26.februāra līdz 31.martam

,

No 2020.gada 26.februāra līdz 31.martam Latvijas Neredzīgo bibliotēkā Rīgā ir apskatāma izstāde “Iz bibliotēkas pūra lades”.

Izstādē “Iz bibliotēkas pūra lādes” var iepazīties ar vairāk nekā 50 senajām grāmatām, kas aptver laika posmu no 19.gadsimta 70.gadiem līdz 20.gadsimta 40.gadu otrajai pusei.

Izstādē, kas parāda izdevniecību daudzveidību, vēlējāmies celt gaismā atsevišķu entuziastu dibinātās grāmatu izdevniecības, kas tajā laikā darbojās Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Cēsīs un Valkā.

Atnākot uz izstādi, varēsiet uzzināt par latviešu grāmatniecības uzplaukumu 19.gadsimta 1.pusē, kā arī plašāk uzzināt par trīs senāko grāmatu, kas ir izdotas 1871., 1888. un 1895. gadā, izdevējiem Ernstu Plātesu, Jāni Ernestu Kapteini un Pēteri Bisnieku.

Informatīvie materiāli ir pieejami gan palielinātā drukā, gan Braila rakstā. Pēc pieprasījuma priekšā lasīšanai ir sagatavota papildinformācija arī par lielākajiem izdevējiem Ansi Gulbi, Jāni Rozi, Arturu Valteru un Jāni Rapu (Valters un Rapa).

Visi laipni aicināti!

Informāciju sagatavoja
Dzintra Isajeva
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre


Līdzīgie raksti:

Izstādes jūlijā
PINUMI UN KALUMI – AMATU SARUNA
Izstādes jūnijā
Izstādes maijā
Izstādes aprīlī