izstāde “Mana para­lēlā pasaule” bibliotēkā Rīgā

No 2022. gada 8. augusta

,

No 8. augusta Latvijas Neredzīgo bib­liotēkā Rīgā būs apskatāma Braila raksta nodaļas vadītājas Guntas Bites li­ri­ski gleznieciskā izstāde “Mana para­lēlā pasaule”. Izstādes atklāšana notiks 8. au­gus­tā plkst. 12.00.

Plakāts izstādei "Mana paralēlā pasaule"

Katram cilvēkam ir savs dzīves ritējums, kas nosaka viņa emociju pasauli. Vienam tā ir pasīva, citam — aktīva. Viens ir pārāk vienaldzīgs, cits — pārlieku emocionāls. Es laikam piederu pie tiem otriem. Emocijas no manis sprēgāt sprēgā. Tāpēc ir brīži, kad man tās nākas saturēt. Ne vienmēr tas izdodas, tāpēc ļauju tām vaļu divās izpausmēs: dzejā un gleznās. Tā ir pasaule, kurā man nepastāv jēdziens “pārāk emocionāli”. Tā ir mana paralēlā pasaule, kurā es varu būt brīva. Un varbūt tur kaut kas nav literāri pareizi vai mākslinieciski nepareizi ieēnots, tā ir mana paralēlā pasaule. Ar sāpēm, ar gaidām, ar prieku un ar mīlestību, kam nav vajadzīgs pareizais ritms vai atbilstošā krāsu gamma. Viss ir vienreizējs un tāpēc paliekošs. Domāju, ka katram cilvēkam ir tāda “paralēlā pasaule”. Un tikai cilvēks pats var izlemt tajā ielaist kādu vai nē.

Esmu nolēmusi, ka, sasniedzot pusgadsimta vecumu, esmu gatava savā pasaulē uzņemt viesus. Tāpēc, ka emocijas ir tas, kas atšķir un tajā pašā lai­kā arī vieno cilvēkus.

Aicinu ikvienu brīvi domājošu un emociju pārpilnu personību uz savu li­ri­ski glezniecisko izstādi «Mana para­lēlā pasaule», kas Latvijas Neredzīgo bib­liotēkā Rīgā Strazdumuižas ielā 80 būs ap­ska­tāma no 8. augusta. Tajā būs izstādītas uz dažāda materiāla gleznotas gleznas ar tām pievienotu sajūtu dzeju.

Izstādes atklāšana notiks 8. au­gus­tā plkst. 12.00 bibliotēkas semināra telpā. At­nā­ciet un varbūt manā pasaulē saskatīsiet arī savu, jo nav pareizās un nepareizās emocijas!

Informāciju sagatavoja:
Gunta Bite
Braila raksta nodaļas vadītāja


Līdzīgie raksti:

Izstādes jūlijā
PINUMI UN KALUMI – AMATU SARUNA
Izstādes jūnijā
Izstādes maijā
Izstādes aprīlī