Izstādes februārī Rīgā

2020. gada februāris

,

Abonementā:

 • Latviešu rakstniekam Jēkabam Janševskim – 155
 • Dzejniecei Liānai Langai – 60
 • Gadalaiki latviešu autoru dzejā
  • 1.cikla  literatūras izstāde veltīta ziemas tēmai
 • No LATA romāna līdz VAKARA romānam

Lasītavā:

 • Svecīte, svecīte spīdi. Svecīte, svecīte mirdzi.
 • Ziemas tēma bērnu literatūrā
 • Iz bibliotēkas pūralādes..
  • Izdevniecības Latvijā 19.gs.beigās/ 20. gs. sākumā

Semināru telpā:

 • Tamāras Dorofejevas izšūto gleznu izstāde

Informāciju sagatavoja
Līga Daudzvārde
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre


Līdzīgie raksti:

Izstādes aprīlī
Izstādes martā
Evitas Kromules gleznu izstāde “Krāsu oāze”
Izstādes februārī
Izstādes janvārī