Izstādes janvārī bibliotēkā Rīgā

2023. gada janvāris

,

Plakāts "Izstādes Rīgā 2023. gada janvārī"
 • Dzīve no cita skatpunkta romānos

Literatūras izstāde aicina ielūkoties grāmatās, kurās dzīve rādīta no cilvēku, kuriem ir citāda pieredze un atšķirīga pasaules uztvere, skatpunkta. Cik dažādi ir varoņi, tikpat dažādi ir viņu skatījumi uz dzīvi. Izstādē atradīsiet grāmatas, kuras ļauj lasītājam iepazīt tādas dzīves, kas bieži paliek apslēptas un neievērotas.

 • Džeralds Darels zvēru sabiedrībā

Džeralds Darels bija dabaszinātnieks, zoodārza īpašnieks, dabas aizsardzības piekritējs, kā arī vairāku grāmatu un televīzijas raidījumu autors.

Lasītājam Džeralda Darela vārds saistās ar apbrīnojamu mīlestību uz dzīvniekiem, humānu attieksmi pret dabu un apkārtējo pasauli. Darela grāmatas lasa visdažādākā vecuma un profesiju cilvēki ar ļoti atšķirīgu dzīves pieredzi.

Autora prāt: „Viss dzīvais ir skaists. Katrai dzīvai būtnei piemīt sava īpaša, neatkārtojama pievilcība, savs skaistums.”

 • Rūdolfam Blaumanim – 160

“Dieva pasaule,
Cik skaista tu esi!
Raibā dzīve,
Cik tu man mīļa!
(Rūdolfs Blaumanis)

Rūdolfs Kārlis Leonīds Blaumanis (1863-1908) ir viens no izcilākajiem latviešu rakstniekiem, kura literārajiem darbiem raksturīga smalka cilvēku psiholoģijas analīze un mākslinieciski ietilpīgs 19. un 20. gs. mijas sabiedrības portretējums. Savos darbos R. Blaumanis sniedzis niansētu ieskatu sava laika sabiedrībā un cilvēku ikdienā.

Gan ar vērojumu ietilpību, gan mākslinieciskās izteiksmes spilgtumu un novitāti R. Blaumanis ievirzījis latviešu prozu un dramaturģiju augstvērtīgas Eiropas literatūras kopainā.

Izstādē Rūdolfa Blaumaņa grāmatas pieejamas parastajā iespiedrakstā, audioformātā un Braila rakstā, grāmatas par R. Blaumani pieejamas parastajā iespiedrakstā.

 • Ilzei Kalnārei – 105

“Lai aizskrien jaunība kā kāzinieku zvani.
Cik baltas ābeles un egles sarmā zied!
Vai skaisti bija tikai pavasari mani? –
Nē, zelta zīle arī sniegputenī dzied!”
(Ilze Kalnāre)

Rakstniece un dzejniece Ilze Kalnāre (1918–1968) latviešu literatūrā ienākusi 30. gados ar dzejoļiem un prozas darbiem. Deviņus gadus pavadījusi izsūtījumā Karagandā un pēc izsūtījuma atgriezusies Latvijā fiziski un garīgi salauzta. Kalnāres prozā tēlota liktenīga un traģiska mīlestība, kura negūst piepildījumu. Dzejā dominē liriski romantiska noskaņa, harmoniskas latviešu lauku sētas un dabas ainavas tēlojums, sirsnīga dzimtās Vestienas mīlestība.

Izstādē Ilzes Kalnāres grāmatas pieejamas parastajā iespiedrakstā, audioformātā un Braila rakstā.

 • “Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens cilvēks iemūrējis savu akmeni” (R.V. Emersons)

2022. gadā apritēja 100 gadi kopš Latviešu valodas Braila alfabēta izveidošanas. 1922. gadā Neredzīgo institūta skolotāji Pāvils Eihe un Alberts Rutkis izstrādāja latviešu valodas specifisko burtu pierakstu Braila rakstā. Kopš tā laika Latvijā sākās grāmatu pārrakstīšana ar roku, izmantojot jaunizveidoto alfabētu.

Par godu šim notikumam un Pasaules Braila raksta dienai 4. janvārī Tifloloģijas sektorā decembrī un janvārī apskatāma izstāde. Izstādē būs pieejami dažādu neredzīgo raksta veidu paraugi un to veidošanās vēsture, kā arī jaunais pielāgojuma veids — grāmatas vieglajā valodā.

Vieglā valoda ir komunikācijas veids, kas padara informāciju saprotamu ikvienam cilvēkam. Šogad Latvijas Neredzīgo bibliotēka uzsāka grāmatu pielāgojumu arī vieglajā valodā. Tas notiek sadarbībā ar Vieglās Valodas aģentūru un biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””. Bibliotēka piedāvā grāmatas vieglajā valodā arī citos formātos (Braila rakstā, palielinātajā drukā, audioformātā).

 • Janvāris – cīņa par brīvību

“Simtiem sakurtu sārtu
Pret janvāra debesīm liesmo
Tie ir tavi goda vārti
Slēgti ar tautas dziesmu.
Tie vīri, kam rokās tavs karogs celts
Tā Latvija ir tava brīvība.
Tie vīri Latvija ir tavs zelts, tavs gods un tava dzīvība.”
(Kristīne Dina Bitēna)

Barikāžu laiks 1991. gada janvārī ir viens no spilgtākajiem un patriotiskākajiem notikumiem Latvijas vēsturē. Izstāde ļaus atcerēties Latvijas Tautas frontes organizētās barikādes, kurās piedalījās valsts neatkarības aizstāvji no visiem Latvijas novadiem. Barikādes, tāpat kā Baltijas ceļš, uzskatāmas par izciliem nevardarbīgas pretošanās piemēriem, kā arī būtiskiem notikumiem Latvijas vēsturē.

 • “Sniega māte čakli auž
  Baltus zvaigžņu rakstus”
  (Dzidra Rinkule-Zemzare)

Mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem pieejama interesanta tematiskā literatūras izstāde, — ar dzejas rindām un krāšņām ilustrācijām atspoguļojot ziemas tēmu bērnu literatūrā. Dzejoļi, pasakas, krāšņas ilustrācijas palīdzēs pievērst bērnu uzmanību grāmatām un lasīšanai.

Baltā, gaišā ziema, kad zeme ir balta un tīra, koki iesniguši pūkainās kupenās, sniegpārslas draiski virpuļo, jumtus rotā dzidras lāstekas, bērni veļ sniegavīrus, slēpo, slido, pikojas un rotaļājas mirdzošajā sniegā.

Informāciju sagatavoja
Līga Daudzvārde
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre


Līdzīgie raksti:

PINUMI UN KALUMI – AMATU SARUNA
Izstādes jūnijā
Izstādes maijā
Izstādes aprīlī
Izstādes martā