Izstādes jūnijā

2024. gada jūnijs

,

Plakāts "Izstādes jūnijā"
  • Jānim Peteram – 85

“No dziesmas es esmu paņemts,
par dziesmu man jāpaliek,
sadedziniet reiz mani
un dziesmā reiz izkaisiet –
no dziesmas, kas ir mana zeme,
šie ļaudis un nami šie,
jūs paņēmāt kādreiz mani,
nu atpakaļ atlieciet.”
(Jānis Peters)

Jānis Peters — dzejnieks, diplomāts un politiķis. Dzimis 1939. gada 30. jūnijā Priekulē. Literatūrā debitējis 20. gadsimta 60. gadu otrajā pusē. Petera dzejas dominējošā atslēgas tēma ir dzimtene, tās likteņa problemātikas izvirzījums visās laika kategorijās. Pagātnes, tagadnes, nākotnes, mītiskā laika vīzijas autors glorificē ar tautas mentalitāti, dzīvesziņu, folkloru un tradīcijām, strēlnieku gaitām, darba un dziesmas tikumu. Autors pagātni izmanto kā tiltu uz tagadni, savukārt tagadnes cilvēks, vērtējot un izzinot pagātni, ieskicē nākotnes attīstību, cikliskais laiks it kā saplūst ar mītisko laiku, cilvēka pasaules izjūtām.

“Jānis Peters ir dzejnieks ar saknēm Kurzemē, bet ar savas radošās darbības mērogiem Latvijā un, iespējams, pasaulē. J. Peters ir arī politiķis ar iedzimtu diplomāta talantu, kurš vienlaikus spēj domāt lokālpatriotiski un internacionāli globālos mērogos. J. Petera politiķa un dzejnieka darbība viņa radošajā dzīvē nav atdalāma – literatūrā viņš ir darbojies un izpaudies kā asredzīgs politiķis, savukārt politikā atklājies kā sabiedrības un kultūras procesus jūtīgi tverošs dzejnieks.” (Anda Kuduma)

Izstādē pieejamas Jāņa Petera grāmatas parastajā iespiedrakstā, Braila rakstā un audioformātā, kā arī mūzikas diski — dziesmas ar Jāņa Petera dzeju.

  • Daba baro, daba dziedē…

“Folianti nodzeltē, pilsētu spožums nobāl,
 bet dabas grāmata ik gadus iznāk jaunā izdevumā.”
(H. K. Andersens)

Siltajam laikam iestājoties, izpētīsim dabas doto izejvielu ārstnieciskās īpašības. Grāmatas, kuras ir apskatāmas tematiskajā izstādē abonementā, vērš lasītāju uzmanību gan uz ārstēšanos ar dabas līdzekļiem, gan uz profilaktiskajiem pasākumiem, kuru ietvaros ir izmantojams arī mūsu ikdienišķais uzturs. Lasītājiem būs iespēja uzzināt gan par senatnīgajām dziednieciskajām metodēm, gan par mūsdienīgiem atklājumiem fitoterapijā un uztura zinātnē.

  • Valsts priekšgalā…

“Daudz tādu tautiešu, kas, kādu graudiņu izsējuši, tūdaliņ grib pļaut. Tādi dienas algādži lai mācās pazīt tos vīrus, kas paši ir bijuši celmu lauzēji, arāji un sējēji dienas karstumā, kas laikmetu vagā iekaisījuši graudus, kuri tikai tautas nākamībai atnes rasmīgu zelmeni un kuru augļi klusu zied mūžībai.” (Auseklis)

Arī jūnijā turpināsim pētīt Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājumā esošās grāmatas par Latvijas prezidentiem. Kaut arī mūsu valsts ir parlamentāra republika, valsts prezidentam arvien ir ļoti svarīgi pienākumi un tiesības. Tostarp, reprezentēt valsti, iecelt Latvijas, kā arī pieņemt citu valstu diplomātiskos priekšstāvjus, izpildīt Saeimas lēmumus par starptautisku līgumu ratificēšanu un pat… uz Saeimas lēmuma pamata pasludināt karu. Grāmatu izstāde abonementā ar nosaukumu “Valsts priekšgalā…”, kas veltīta Latvijas prezidentu dzīves aprakstiem, būs apskatāma visu jūniju.

  • Lai deg spoži Jāņuguns!

Jāņu dienu jālīgo,
vai iet labi, vai iet slikti;
Tautiņās jādzīvo,
vai iet labi, vai iet slikti.

Jāņi ir dainās visvairāk apdziedātā gadskārtu svinību norise — ap 200 dainu stāsta par Vasaras saulgriežu cilvēkoto teiksmu tēlu — Dievadēlu Jāni, bet svinību norise, apdziedāšanās un līgošana aptver vairāk nekā 2000 dainu. Vasaras saulgriežu personificējumu, teiksmaino Dievadēlu Jāni, dainas izceļ kā cēlu un dižu tēlu. Jau labu laiku pirms Jāņiem sākas gatavošanās svētkiem — tiek dziedātas Jāņu dziesmas, siets Jāņu siers, cepti pīrāgi, darīts alus un veikti daudzi citi saimnieciski sagatavošanās darbi, lai nedotu Jāņu bērniem iemeslu apdziedāt sētas ļaudis. Vasaras saulgriežos  vasara līgo visā savā krāšņumā pār kalniem un lejām, dzidrajās debesīs saule spīd silta un jauka, putni dzied skaļi un aizrautīgi. Tāda ir mūsu skaistā, košā, ziedošā vasara.

Izstādē eksponētas bibliotēkas krājumā esošās grāmatas parastajā iespiedrakstā un Braila rakstā, kā arī mūzikas CD.

  • Pasaules vides diena

Neatkarīgi no klimatiskajiem apstākļiem un mūsu zināšanām mēs ikviens esam liecinieki ne vien dzīvai un skaistai dabai, bet arī tās cīņai pret piesārņojumu, tās cīņai par izdzīvošanu.

Pasaules vides diena ir ikgadēji atzīmējama diena 5. jūnijā, kuru izveidojusi Apvienoto Nāciju Organizācija, lai veicinātu izpratni un rīcību vides aizsardzībā. Pirmo reizi tā atzīmēta 1973. gadā. Katru gadu Pasaules vides dienā pastiprināta uzmanība tiek vērsta kāda konkrēta jautājuma virzienā. 2024. gada Pasaules vides dienas tēma ir — “Mūsu zeme. Mūsu nākotne. Mēs esam.” Šī tēma uzsver kolektīvos centienus, kas nepieciešami, lai atjaunotu zemi un ekosistēmas, aizsargātu bioloģisko daudzveidību un cīnītos pret klimata pārmaiņām.

Izstādē bērniem pieejama noderīga uzziņu literatūra, kura palīdzēs papildināt zināšanas par dabas apstākļiem, augiem, dzīvniekiem, vides aizsardzību, kā arī literārie darbi par šīm tēmām.

Informāciju apkopoja
Līga Daudzvārde
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre


Līdzīgie raksti:

PINUMI UN KALUMI – AMATU SARUNA
Izstādes maijā
Izstādes aprīlī
Izstādes martā
Evitas Kromules gleznu izstāde “Krāsu oāze”