Izstādes martā Rīgā

2020. gada marts

,

Abonementā:

 • Literatūre grāmatu plaukts
 • “Kā agrīnai lazdas skarai jau šūpoties pret pavasari…”
  • 2.cikla  literatūras izstāde veltīta pavasara tēmai
 • “Mūsu nodzīvotās dzīves
  Reiz kādam šķitīs pasakas.”
  • Guntaram Račam-55
 • No LATA romāna līdz VAKARA romānam

Lasītavā:

 • “Mazā sirmā kumeliņā
  Jāj pa ceļu pasaciņa.”
  • Aspazija bērniem
 • Iz bibliotēkas pūralādes..
  • Izdevniecības Latvijā 19.gs.beigās/ 20. gs. sākumā.

Semināru telpā:

 • Tamāras Dorofejevas izšūto gleznu izstāde līdz 15.03.2020.

Informāciju sagatavoja
Līga Daudzvārde
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre


Līdzīgie raksti:

Izstādes aprīlī
Izstādes martā
Evitas Kromules gleznu izstāde “Krāsu oāze”
Izstādes februārī
Izstādes janvārī