Janvāris Rēzeknes filiālbibliotēkā

2023.gada janvāris

, ,

  • Literatūras izstāde „No grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām 2022”

2022.gadā, tāpat kā citu publisko bibliotēku, arī LNerB Rēzeknes  filiālbibliotēkas krājums papildināts ar 23 grāmatām, kuras saņemtas projekta „Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” ietvaros. Dotā projekta mērķis – papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumu ar kvalitatīviem pēdējo gadu izdevumiem un nodrošināt tiem plašāku Latvijas iedzīvotāju pieejamību, veicinot lasītprasmi, kā arī atbalstīt grāmatniecības nozari. Programmas izstrādātājs un īstenotājs – Latvijas Nacionālā bibliotēka, finansētājs – LR Kultūras ministrija. Projekta ietvaros saņemtās grāmatas marķētas ar īpašu uzlīmi “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām 2022”.

Ar jaunieguvumu izstādi var iepazīties no 2. līdz 30. janvārim.

  • Literatūras izstāde „Piezīmes no Citurzemes”

„Piezīmes no Citurzemes” – tā saucas Baibas Zīles dokumentālo stāstu krājums, kā arī viena no grāmatām, kas pielāgota lasītājiem ar lasīšanas grūtībām. Izstāde aicina ielūkoties „Citurzemē”, ar to šoreiz domājot citu grāmatu formātu – grāmatas palielinātā drukā. Palielinātā druka ir viens no pielāgotās literatūras veidiem. Izstādē piedāvājam grāmatas, ko Latvijas Neredzīgo bibliotēka reproducējusi palielinātā drukā aizvadītajā 2022.gadā.

Izstāde pieejama bibliotēkā no 3. līdz 30. janvārim.

  • Literatūras izstāde „Rūdolfam Blaumanim – 160”

Izstāde ir veltījums Rūdolfa Blaumaņa, viena no izcilākajiem latviešu rakstniekiem, 160. dzimšanas dienai. Pirms desmit gadiem rakstnieka 150. dzimšanas diena tika iekļauta UNESCO svinamo dienu sarakstā, iegūstot plašu rezonansi gan Latvijā, gan starptautiskā kontekstā. Izstādē apskatāmas rakstnieka grāmatas parastajā iespiedrakstā, audio formātā un palielinātā drukā. 2022.gadā LNerB R.Blaumaņa grāmata “Velniņi” un “Noveles” tika sagatavotas un izdotas vieglajā valodā.

Izstāde pieejama bibliotēkā no 5. līdz 20. janvārim.

  • Prāta spēļu diena

17. janvārī apmeklējuma laikā bibliotēka aicina lasītājus uzspēlēt prāta spēli “Pasaki, kas es esmu!”. Spēle ir aizraujoša un izzinoša dažāda vecuma un zināšanu līmeņa spēlētājiem: gan jauniem (kartītes ar norādi “Mazie gudrinieki”), gan vecākiem spēlētājiem ( kartītes ar norādi “Lielie gudrinieki”).

Visas dienas laikā apmeklētāji varēs izvēlēties kādu no 1500 jautājumiem un pārbaudīt savas zināšanas, uzzināt ko jaunu, asināt prātu, trenēt atmiņu.

Laipni aicināti!

Informāciju sagatavoja
Ināra Zeltiņa
Rēzeknes filiālbibliotēkas vadītāja


Līdzīgie raksti:

Izstādes jūlijā
PINUMI UN KALUMI – AMATU SARUNA
Izstādes jūnijā
Izstādes maijā
Izstādes aprīlī