Laika atkārtojums

Dzintars Tilaks

,

Ilustrācija grāmatai Laika atkārtojums

Grāmata palielinātā drukā.

Stāsta “Duļķis” sižets vijas ap galvenā varoņa Inta pārdzīvojumiem, attopoties pēc samaņas zaudēšanas un secinot, ka daļa pasaules ir šķietami gājusi bojā plūdos. Viņa cīņa par izdzīvošanu un ceļojums no vienas salas uz nākamo mijas ar atmiņu epizodēm no aizritējušās dzīves. Stāsts “Laika atkārtojums” pirmajā brīdī šķiet kā laika mašīnas piedāvāta iespēja pārvietoties laikā, šajā gadījumā – nesenā vēsturē, taču caur sadzīviskām ainām, nedaudz ironiski tās apspēlējot, autors piedāvā paskatīties uz pagātni nevis kā pagājušu un nemainīgu, bet gan kā patstāvīgu un notikumu dažādībā mainīgu laika nogriezni, kas, iespējams, pastāv līdztekus mūsu tagadnei.


Līdzīgie raksti:

Mums vajadzētu šķirties
Melnā suņa kabinets
Elza mežā
Elza laukos
Elza pie jūras