Lasītāju klubiņa tikšanās “Dzimtu stāsti”

2022. gada 1. jūnijs

, ,

1.jūnijā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītavā Rīgā notika Lasītāju klubiņa “Mūsu laiks” tikšanās “Dzimtu stāsti”.

Tikšanās laikā iepazināmies ar dažādu latviešu autoru sarakstītajiem dzimtu stāstiem, piemēram, Daces Judinas ciklu “Latvijas simtgades romāni”, Vladimira Kaijaka tetraloģiju “Likteņa līdumnieki”, Dainas Avotiņas vēsturisko romānu triloģiju – “Kad lausks cērt”, “Jūlija” un “Rūdis”, Annas Skaidrītes Gailītes romāniem u.c. Tikšanās noslēgumā iepazināmies ar bibliotēkas krājuma jaunieguvumiem.

Foto: Līga Daudzvārde


Līdzīgie raksti:

Dzejas un dziesmu pēcpusdiena VSAC “Rīga” filiālē “Jugla”
Izstāde “Ievas Stikānes mirkļu mozaīka” Rēzeknes filiālē
LEONA STARA GLEZNU IZSTĀDE ,,KAD SIRDS AR KRĀSĀM SARUNĀJAS”
Izstāde “Pasaules radīšana” Daugavpils filiālē
Izstāde “Es pārbridu ziedu pļavu” Liepājas filiālē