LATVIJAS AKMEŅU SAVDABĪBA

2023. gada 2. augustā plkst.14.00

,

2. augustā plkst. 14.00 bibliotēkā tikšanās ar novadpētnieku aprindās par akmeņu vīru dēvēto Ivaru Loginu.

Plakāts "Tikšanās ar Ivaru Loginu"

 “Mani saista akmeņu iespaidīgās formas un nostāsti. Sakrālajā telpā akmeņi novērtēti kopš akmens laikmeta, un vairākumā valstu tiem tiek pievērsta pienākošā uzmanība.”
(Ivars Logins)

Ivars Logins dzimis 1957. gada 27. augustā Rīgā, bet dzimtas saknes ir Kupravā, jo tur dzīvojis viņa vectēvs un līdz 1949. gadam arī mamma. Mācījies Rīgas 47. vidusskolā. Pēc vidusskolas mēģinājis stāties LU Vēstures fakultātē. Pēc dienesta armijā vienu gadu nostrādājis Zinātņu Akadēmijā par arheoloģiskās ekspedīcijas tehnisko vadītāju. Pēc tam Ivars Logins ir strādājis daudzās vietās.

Jau skolas laikā Ivars darbojies Rīgas Pionieru pils arheologu pulciņā, piedalījies arheoloģiskajos izrakumos Jura Urtāna un Vladislava Urtāna vadībā. Tas arī bijis  sākums viņa interesei par vietvārdiem, arheoloģiskajiem priekšmetiem un novadpētniecību kopumā.

Akmeņi ir mūsu planētas un cilvēces attīstības līdzgaitnieki. Ko šie mēmie laikmetu liecinieki varētu pastāstīt, ja prastu runāt? Droši vien par globālām kataklizmām, vēsturiskām dižķibelēm un senču piekopto rituālo maģiju. Mūsu primitīvais sencis ticēja, ka visi dabā esošie objekti ir saistīti ar dēmoniskiem spēkiem, tāpēc ar ziedojumiem, upuriem un citiem specifiskiem līdzekļiem vai burvju starpniecību centās atvairīt ļaunumu un gūt sev kādu labumu.

Dažādās tradīcijās akmeņi izmantoti gan kā talismani, gan likti pie ķermeņa vai berzti pulverī ārstniecisku preparātu gatavošanai. Latvieši nelielus akmeņus, olīšus lietojuši pirtī — sasildot tos un masējot slimās ķermeņa zonas.

Liksim savas bēdas zem akmeņiem un pāri iesim dziedādami!

Informāciju sagatavoja
Gundega Tabaka
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre

Pasākumā tiks fotografēts un iegūtais materiāls tiks izmantots publiskajā vidē!


Līdzīgie raksti:

Tikšanās ar etnogrāfi Indru Čeksteri
Ekskursija
Ekskursija
LAI ZIED KOŠI JĀŅU NAKTS!
KAFIJAS PAUZE AR ZANI DAUDZIŅU