Nācarietim-2000

Oļģerts Daļeckis

,

Ilustrācija grāmatai Nācarietim-2000

Lasa Elga Rusmane un Māra Prāne, 2000. gada digitāls audioieraksts (11 st. 36 min.)

“Nācarietim-2000” – atmiņas par Svēto Zemi, ko sarakstījis monsinjors Oļģerts Daļeckis. Šo grāmatu var izmantot kā mācību palīglīdzekli studiju priekšmetā “Izraēļa vēsture, Bībeles kultūrvide un arheoloģija”. Grāmata palīdzēs lasītājam labāk izprast Svētos Rakstus un neklātienē doties svētceļojumā uz Svēto Zemi, kas ir katra kristieša ilgu piepildījums.


Līdzīgie raksti:

Audiogrāmatas
LĪGAVA
BANDAVĀ
DZIMTENE
Skrējiens bezgalībā