Nacionālā enciklopēdija. Latvija

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Radio 2019.gada audioieraksts. Tajā ietverta daļa no Nacionālās enciklopēdijas sējuma “Latvija”. Laika gaitā ieraksts tiks papildināts.

Ievads

Vispārīgas ziņas par valsti

Vēsture

Kultūra

Zinātne

Valsts iekārta un pārvalde

Komunikācija

Sports


Līdzīgie raksti:

Guldītie eņģeļi
2019. gada lasītākās grāmatas
Vīrs, vārdā Ūve
Safīra atraitne
audiogrāmatas “Otrpus kalnam” atvēršanas svētki