Pielāgotā elektroniskā mācību literatūra

,

Lai atvieglotu mācību procesu bērniem ar lasīšanas grūtībām, Latvijas Neredzīgo bibliotēka 2020. gadā ir uzsākusi jauna pakalpojuma izstrādi – mācību grāmatu pārveidi pielāgotā formātā.

Skeneris un mācību grāmata

Latvijas Neredzīgo bibliotēka attīsta savus pakalpojumus un paplašina mērķauditoriju, atbilstoši Autortiesību likumā 22.1 pantā noteiktajiem kritērijiem, nodrošinot ar informāciju pielāgotā formātā ne tikai cilvēkus ar redzes traucējumiem, bet arī personas ar citādām lasīšanas grūtībām. Par citādām lasīšanas grūtībām uzskatāmi arī valodas sistēmas traucējumi, t.sk., disleksija.

Lai atvieglotu mācību procesu bērniem ar lasīšanas grūtībām, bibliotēka 2020. gadā ir uzsākusi jauna pakalpojuma izstrādi – mācību grāmatu pārveidi pielāgotā formātā. Šādu pielāgotu elektronisko mācību literatūru būs iespējams lasīt/atskaņot ar datoru, planšetdatoru, viedtālruni vai specializētām iekārtām šo grāmatu lasīšanai, kas nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu bērniem ar disleksiju.

Izveidojot jaunus bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktus un attīstot sadarbību ar publiskajām bibliotēkām, ir palielinājies pieprasījums pēc pielāgotās literatūras, tādēļ bibliotēka 2020.gadā palielinājusi pielāgotās literatūras – grāmatu palielinātajā drukā un audiogrāmatu tiražēšanas apjomu. Ar Kultūras ministrijas papildfinansējumu tika nodrošināta izejmateriālu iegāde, kā arī tehnikas iegāde mācību literatūras skenēšanai un elektroniskai apstrādei.


Līdzīgie raksti:

Neapturamie mēs I
Lasis Stasis un Atlasijas okeāns
Ekskursija
Bibliotēka dodas pie kaķiem
Pakss. Mājupceļš