Sekošana Kristum

Kempenes Toms

,

Ilustrācija grāmatai Sekošana Kristum

Lasa Elga Rusmane, un Māra Prāne, 2003. gada digitāls audioieraksts (5 st. 46 min.)

Garīgās dzīves padomu krājums. Sarakstīts viduslaikos. Darbu “Sekošana Kristum” nereti salīdzina ar Svētajiem Rakstiem, tas ir kā Bībeles kopsavilkums. Cauri gadsimtiem darbs turpina veikt savu uzdevumu – vest dvēseles pie Kristus.

Attēlam tikai ilustratīva nozīme. Audiogrāmatas noformējuma paraugs.


Līdzīgie raksti:

Audiogrāmatas
LĪGAVA
BANDAVĀ
DZIMTENE
Skrējiens bezgalībā