Sekošana Kristum

Kempenes Toms

,

Ilustrācija grāmatai Sekošana Kristum

Lasa Elga Rusmane, un Māra Prāne, 2003. gada digitāls audioieraksts (5 st. 46 min.)

Garīgās dzīves padomu krājums. Sarakstīts viduslaikos. Darbu “Sekošana Kristum” nereti salīdzina ar Svētajiem Rakstiem, tas ir kā Bībeles kopsavilkums. Cauri gadsimtiem darbs turpina veikt savu uzdevumu – vest dvēseles pie Kristus.

Attēlam tikai ilustratīva nozīme. Audiogrāmatas noformējuma paraugs.


Līdzīgie raksti:

Dievs, daba, darbs
Vasara Sjēnā
Pirmatnībā
Liktenīgā diena
Noslēpumainais kuģis