Spītīgā vecmāmiņa

Zuze Lahapelle-Robola

, ,

Ilustrācija grāmatai Spītīgā vecmāmiņa

Lasa Līga Liepiņa, 2000. gada digitāls audioieraksts (6 st. 24 min.)

Ilze audzina mazmeitu Irmu, kuras mātei Rutai mākslinieces gaitās tam atliek maz laika. Ilze bažīgi vēro mazmeitas iecirtīgo dabu, kas atklājas viņas mīlas pārdzīvojumos. Vai mazmeitā Ilze saskata savu jaunību?

Attēlam tikai ilustratīva nozīme. Audiogrāmatas noformējuma paraugs.


Līdzīgie raksti:

Audiogrāmatas
LĪGAVA
BANDAVĀ
DZIMTENE
Skrējiens bezgalībā